На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Литератра к работе «Мікроекономічна модель підприємства»
(код работы - ID:220)

НазваниеМікроекономічна модель підприємства
РазделМикроэкономика
Тип работыКурсовая
СодержаниеОглавление...
Список литературы1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № З0. — Ст. 141.
2. Господарський процесуальний кодекс України (у редакції Закону України від 21.06.2001 р. N 2539-III)
3. Закон України “Про лізинг”( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 394-XIV від 14.01.99, ВВР, 1999, N 9-10, ст.67 )
4. Закон УРСР “Про підприємства в Україні” від 27.03.91 р. № 887-XII
5. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. N 1576-XII
6. Закон України „Про підприємництво” від 7 лютого 1991 року № 698-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24. — Ст. 272.
7. Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. N 697-XII зі змінами від 28 лютого 1995 р. N 75/95-ВР.
8. Цивільний кодекс Української РСР Із змінами і доповненнями, внесеними до 8 жовтня 1999 року N 1136-XIV, ОВУ, 1999 р., N 43, ст. 2128)
9. Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 740 // Урядовий кур'єр. — 1998. — 2 червня.
10. Про порядок ліцензування підприємницької діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 року № 1020 // Урядовий кур'єр. — 1998. — 16 липня.
11. Положення Національного банку України "Про кредитування" N 246 від 28.09.95 (Із змінами і доповненнями, внесеними Постановами НБУ за станом на 04.12.2001 )
12. "Малий бізнес України. Підприємці здатні відродити країну"/Асоціація сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні "Єднання", 1997.-144с.
13. Банківська справа. Навчальний посібник /За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р.
14. Акулов В. Б. Кейнсианская модель макроэкономического регулирования: возможность использования в современной экономике. СПб, 1993.
15. Акулов В. Б., Рудаков М. Н. Теория организации. Петрорзаводск: “Медиа”, 2002
16. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. К:Знання, 2001
17. Величко В., Величко А. Тенденції в нагромадженні капіталу і зростання інвестиційної активності// Економіка України. - 1999. - №1.
18. Господарське право: Практикум.//За заг. ред. В.С. Щербини. - К.Юрінком, 2001.
19. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000.
20. Дуган Л. Розробка стратегії: минуле, сучасність та майбутнє. Чернівці: Регіональне представництво УЦРП РПС, 2001
21. Економіка підприємства. Методичний посібник. // Укладачі: С. Ф. Покропивний, д-р. екон. наук, проф., Г. О. Швиданенко, канд. екон. наук, проф., О. С. Федонін, канд. екон. наук, доц., К:КНЕУ, 1997
22. Ирина Спиридонова. Организация рекламной кампании. К:НТК, 2001
23. Койн К. Как упорядочить процесс разработки стратегии.//Стаття з сайту http://management.com.ua
24. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Г.Н.Климко. К. 1997
25. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність.//Під ред. С.Ф.Покропивного, К:КНЕУ, 1998,
26. Подтикалов О. С. Основи бізнесу: Учбовий посібник. – Донецьк: ДонДТУ, 1999. – 22 с.
27. Створення підприємства і його реєстрація.//Дебет-Кредит №05 '2000
28. Шершньова З.Е., Оборська С.В. Стратегічне управління. К:КНЕУ – 1999© 2012-2018 infoworks.com.ua