На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Литератра к работе «Правове регулювання нормування праці»
(код работы - ID:243)

НазваниеПравове регулювання нормування праці
РазделОхрана труда
Тип работыКурсовая
СодержаниеОглавление...
Список литературы1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
2. Кодекс законів про працю України Із змінами і доповненнями за станом на 11 липня 2001 року, внесеними згідно з Законом, N 2620-III, ОВУ, 2001 р., N 30, ст.1354
3. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении контрактной формы трудового договора».//Відомості ВРУ, 2001р. №30 стор.603-604.
4. Назаз Міністерства праці та соціальної політики України “Про заходи поліпшення нормування праці” N 361/7 від 28.12.2000
5. Наказ 08.06.2001 № 260 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2001 р. за № 554/5745 Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою.
6. Наказ державного комітету України з будівництва та архітектури “Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки” N 13 від 19.07.2002
7. Наказ Міністерства аграрної політики України “Про поліпшення нормування праці на підприємствах агропромислового комплексу” N 108 від 18.04.2001
8. Наказ Мінпраці України «Про затвердження Положення про порядок підвищення кваліфікації фахівців, які займаються питаннями нормування праці на виробництві» від 12.05.96 N 44.
9. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи поліпшення нормування праці в народному господарстві» від 20.03.95 N 197.
10. Постанова Кабінету міністрів України “Про реорганізацію науково-дослідних центрів нормативів праці” від 1 липня 2002 р. N 873
11. Розпорядження КМУ “Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні, схваленої Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. N 1375” від 23 квітня 2001 р. N 152-р
12. Баранюк Ю. Правові проблеми укладення трудового контракту.//Право України №4, 1998р.,стор.77-81.
13. В.І. Прокопенко. Трудове право України. Підручник, Консум, Харків. 2000р. Стор.160-174; 212-284.
14. Відмежування трудового договору від цивільних договорів.//Право України №12, 1997р. Стор.85-86.
15. Договірне і централізоване регулювання умов трудового договору: вирішення проблеми.// Право України №1, 1998р., стор.106-107.
16. Жигалкін П.І. Про зміст Трудового кодексу України // Концепція розвитку законодавства України. — К., 1996. — С. 301;
17. Зуб И.В. Трудовое право России и Украины; общие проблемы, общие решения // Государство и право. - 1997. - № 10. - С. 34.
18. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебник для вузов. — М., 1999. - С. 101.
19. Колот А. Нормування праці: значення в ринковій економіці і шляхи вдосконалення // Праця і зарплата. — 1998. — №17. — С. 20—21
20. Правове регулювання трудових відносин: закон, мораль, справедливість.//Право України №2, 1998 р., с.66-68.
21. Правознавство.//За редакцією академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора В.В. Копейчикова 3-є видання, перероблене та доповнене, К:Юрінком Інтер, 2000, с.248-280
22. Трудове право України. Підручник За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. К.: Т-во “Знання”, 2000. — 564 с.© 2012-2022 infoworks.com.ua