На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Литератра к работе «Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків та облік її результатів у системі управління торговим підприємством »
(код работы - ID:655)

НазваниеІнвентаризація товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків та облік її результатів у системі управління торговим підприємством
РазделБухгалтерский учет
Тип работыКурсовая
СодержаниеОглавление...
Список литературы1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-III від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.391
2. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 318 від 31.12.99
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N87 від 31.03.99
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 92 від 27.04.2000
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 246 від 20.10.99
10. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. N 69
11. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу. Затверджена Наказом Головного управління Державного казначейства України 30.10.98 N 90.// Офіційний вісник України N 46, стор. 119 вiд 03.12.1998
12. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” N 72 від 19.02.2001
13. Адаме Р. Основы аудита: Пер. с англ. / Под. ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит: ЮНИТИ, 1995. - 398 с.
14. Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства. К:Либідь, 1998. – 312 с.
15. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. К.: 2000.- 692с.
16. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа: Т-во "Знання", 1998. - 573 с.
17. Бутинецъ Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.
18. Ворона В. Бухоблік торгівлі комісійними товарами.//Дебет-Кредит №43'2002
19. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. К.: А.С.К., 2001.—272 с
20. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.
21. Гуйда Л. Інвентаризація квиткового господарства і основних засобів.//Дебет-Кредит №02 '2001
22. Гуйда Л. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей і незавершеного виробництва.//Дебет-Кредит №50, 52 '2000
23. Гуйда Л. Коли і для чого проводиться інвентаризація.//Дебет-Кредит №47 '2000
24. Гуйда Л. Найшла каса на інвентаризацію .//Дебет-Кредит №21 '2001
25. Давидов Г. М. Аудит. К:"Знання", 2001. - 363 с
26. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.Переклад Т.Шарашидзе.К:.,2002, - 730 с.
27. Негода Г. Деякі аспекти бухгалтерського обліку в торгівлі.//Вісник податкової служби України – 2002 р. Електронна версія статті - http://www.visnuk.com.ua/?./journal/4202/424802.html
28. Нові національні стандарти.// "ГК" - №52, грудень 1999р.
29. Олійник О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. К:”Українська консалтингова мережа”. – 56 с.
30. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі Курс лекцій. Навчальний посібник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир:ЖІТІ, 2000. – 608 с.
31. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Нанч. посібник. — 2-ге вид.,
32. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
33. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с.© 2012-2018 infoworks.com.ua