На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Информация о работе на тему «Іноземне інвестування (теоретична частина диплому)» (ID:151)

НазваниеІноземне інвестування (теоретична частина диплому)
Предмет/КурсИнвестиции
Тип работыДиплом
Объем60 стр.
Ценабесплатно
Размер60 kb
Добавлена15.05.2002
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
Содержание1.1 Сутність залучення та функціонування іноземного капіталу в країнах з перехідною економікою 2
1.2 Державне регулювання інвестиційної активності в Україні 21
1.3 Пряме іноземне інвестування в економіці України 25
1.4 Шляхи створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 38
Література 52
Додаток. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні 57
Література
1. Банки пристосувалися до фінансової стабілізації. Влада почала зважати на інтереси кредиторів// Галицькі контракти. - 1997. - №7. - С.38-40.
2. Безлюдько Д. За прошлый год фондовый рынок вырос на 40%// Инвестгазе-та-2001.-№4.-С. 18.
3. Битюк А.В., Поддубнып В.И. Анализ итогов торговли акциями в Г1ФТС в 1999 г. // Фондовый рынок. - 1999. -№35. -С.20-22.
4. Бізнес-огляд // Міжнародний центр перспективних досліджень.-1998.-№1.-28с.
5. Бізнес-огляд // Міжнародний центр перспективних досліджень.-2000. -№8. - 32с.
6. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст / Пер. з англ. - К.: Оспови,1998. - 682с.
7. Бюлетень НБУ. - 1999. - №11. - 154с.
8. Бюлетень НБУ.-2001.-№!.-162с.
9. Ван Фросам Ив.Д.ж. Украина глазами інвестора // Бизнес Ипформ. - 1996. -№18.(190). -С.48-50.
10. Величко В., Величко А. Тенденції в нагромадженні капіталу і зростання інвестиційної активності// Економіка України. - 1999. - №1. - С.20-25.
11. Герасимчук Ю.О. Деякі питання вдосконалення фондового ринку в Україні // Фінанси України. - 1998. - №2. - С. 199-122.
12. Гладких Д. Структура зведеного балансу комерційних банків у 1998-1999 роках // Вісник НБУ. - 1999. -№12. -С.26-29.
13. Горшкова H.I. Аналіз та прогноз інвестицій в українську економіку у 2000 році // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 1999. - №4. - С.24-29.
14. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. -К.: Наукова думка, 1998.-391с.
15. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку // Річний звіт. Київ, 1997.-51с.
16. Дигаср. Муніципальна позика як прецедент збитків? // Діло.- 1998.-№24(620).-С.5.
17. Димоеський А., Костенко Н., Рудий І. НБУ повністю контролював валютний ринок//Галицькі контракти. - 1997, — №7. -С.57-59.
18. ДьомінаО. Зона, вільна від економіки//Галицькі контракти. - 1999. -№29.
19. Ермошепко Н.Н. Теневая экономика и экономическая безопасность государства // Финаеовая тема. - 1999. - №4. - С.34-42.
20. Задорожна Г. Бартер скоротився. Де ж гроші? // День.- 1999.-№226(763).-С.5.
21. Зінченко В. Підсумки діяльності комерційних банків України за перше півріччя 2000 року // Вісник НБУ. - 2000. - №9. - С.2-6.
22. Злупко С. Об'єктивні передумови і національні особливості формування української економічної системи //Розбудова держави. - 1996. -№6. -С.43-49.
23. Іванов С. Хороша хвороба - склероз // Діло. - 1998. - №33(629). - С. 10.
24. Квартальні передбачення // Міжнародний центр перспективних досліджень. - 1999. - №6. -93с.
25. Квартальні передбачення // Міжнародний центр перспективних досліджень. - 1999. - №9. - 100с.
26. Квартальні передбачення // Міжнародний центр перспективних досліджень. - 2000. - №10. - 96с.
27. Квартальні передбачення // Міжнародний центр перспективних досліджень. - 2000. - № 13. - 100с.
28. Квартальні передбачення // Міжнародний центр перспективних досліджень. - 1997. - №2. - 88с.
29. Квартальні передбачення // Міжнародний центр перспективних досліджень. - 2001 .-№ 14. - 108с.
30. Кіндзерський Ю.В. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності. Автореф. дис. канд. екон. наук. - К., 1999. -22с.
31. Кому принадлежат банки // Банки Украины. Инвестгазста. Тематическое приложение. - 2001. - №9. - С.6.
32. Коропецький І.-С. Дещо про минуле, недавнє минуле та сучасне української економіки. -К.: Либідь,1995. -240с.
33. Коропецький І.-С. Економічні праці. -К.: Смолоскип, 1998. —416с.
34. Кошовий Д. Банкірам доведеться звикати до конкуренції з "фондовиками" // Галицькі контракти. - 1999. -№38. -С. 15, 17.
35. Лисенко О. Можна ставати в чергу за кредитами. Обіцяють дешевші, принаймні на 5-10% // Галицькі контракти. - 2000. - №5. - С.4.
36. Меламед М. Заощадження та інвестиції української економіки в інституцій-них координатах // Вісник НБУ. - 1999. -№11.- С.6-15.
37. Основні індикатори інвестиційної діяльності в Україні // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 1998. -№1. —С.87-98.
38. Основні індикатори інвестиційної діяльності в Україні // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 2000. - №1. - С.73-84.
39. Петрупя Ю.С. Непрофесійні суб'єкти ринку акцій України.- К.: Знання, 1999.-262с.
40. Половцев К. Обережно, державі закортіло дивідендів // Галицькі контракти. - 2000. - №8. - С. 16.
41. Про банки і банківську діяльність: Закон України // Українська інвестиційна газета. Нормативна база. - 2001. - 23 січня 2000 року. - С. 1 -24.
42. Про іноземні інвестиції: Закон України // Нове законодавство України. - № 1. -Зовнішньоекономічна діяльність. -Львів: Світ, 1992. -54с.
43. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України // Галицькі контракти. - 1998. -№1-2. -С.112-140.
44. Про основні напрями інвестиційної політики на 1999-2001 pp.: Указ Президента України // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 1999. - №3. — С.46-48.
45. Про режим іноземного інвестування: Закон України // Діло.- №33(451). -1996.-С.13.
46. Про режим іноземного інвестування: Декрет КМУ // Діло.- 1993.-№46( 153).-С. 3,4,6.
47. Розвиток фондового ринку у 1999 році // Моніторинг інвестиційної діяльності в У країни.-2000.-№1.-С. 19-25.
48. Розвиток фондового ринку України у 1998 році // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 1999. -№1. - С.39-44.
49. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный поход / Пер.с англ. - М.: Дело, 1996. - 848с.
50. Соскін О. Податкова система в Україні: необхідність якісних змін і можлива модель // Економічний часопис. - 1996. - №4. -С.5-10.
51. Споживчі настрої // Міжнародний центр перспективних досліджень.-2001.-№3.-4с.
52. Статистичний щорічник України за 1995 рік. - К.: Техніка, 1996. - 576с.
53. Статистичний щорічник України за 1998 рік. - К.: Техніка, 1999. - 576с.
54. Структура активів комерційних банків України за станом на 01.07.2000р. // Вісник НБУ. - 2000. -№9. -С.7-10.
55. Структурна політика і ринкова трансформація економіки України // Банківська справа. - 1999. - №2. - С.56-67.
56. Тенденції української економіки // Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства. - 1999. - Вересень. - 82с.
57. Терен С. Верховна Рада може відновити амортподаток..."на прохання трудящих" // Галицькі контракти. - 1999. - №43. - С.15.
58. Україна на роздоріжжі. Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ / За ред. А.Зіденберга та Л.Хоффманна. - К.: Фенікс, 1998. - 478с.
59. Філенко І. Від резидентів - за потребами, нерезидентів - за можливостями // Діло. -№34(630). - 1998. - СЮ.
60. ХиксДж.Р. Стоимость и капитал / Пер. с англ. - М.: Прогрес, 1988. - 488с.
61. Цибулько Т.Л. Проблеми виробничого інвестування та амортизаційна політика в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля. — Економічні науки. -1999.- №5. - Частина 1. - С.30-32.
62. Чекалов С. Испытание кодексом // Инвестгазета. - 2001. - №8. -С.7-9.
63. Швабій К. Політику уряду щодо ОВДП переглянуто // Вісник НБУ.-1999.-№1.-С.20-21.
64. Швиданенко Г.О., Оголь О.В., Заїкіна В.В. Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності: Навч. посібн. - К.: КНЕУЛ998.-172с.
65. Энергообналичивание // Инвестгазета. - 2001. - №2-3. - С.21.
Список литературыЛитература к работе «Іноземне інвестування (теоретична частина диплому)»


© 2012-2019 infoworks.com.ua