На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Информация о работе на тему «Статистика » (ID:3521)

НазваниеСтатистика
Предмет/КурсСтатистика
Тип работыКонтрольная
Объем17 стр.
Ценабесплатно
Размер43 kb
Добавлена07.12.2007
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
Содержание
1. Вибірковий метод статистичного спостереження 2
2. Статистика маркетингу 4
Задача 3. 7
За даними балансу фірми обчислити відносні величини, які б характеризували:
а) динаміку балансу;
б) структуру та структурні зрушення активів;
в) структуру та структурні зрушення пасивів.
Стаття активу На початок року На кінець року Стаття пасиву На початок року На кінець року
Обсяг основного капіталу 5600 8200 Обсяг власного капіталу 7200 8700
Мобільні оборотні активи 3800 3300 Короткострокова заборгованість 1900 1400
Довгострокові інвестиції 3000 3100 Довгострокові кредити 3300 4500
Баланс 12400 14600 Баланс 12400 14600

Задача 4. 8
Із партії готових виробів (1000 ящиків) для визначення середнього строку придатності виробів потрібно здійснити серійну вибірку методом механічного відбору так, щоб з імовірністю 0,997 середня похибка вибірки не перевищувала один місяць. Знайти обсяг цієї вибірки, якщо на основі попередніх досліджень відомо, що дисперсія серійної вибірки дорівнює 12.

Задача 5. 9
Використання робочого часу за ІІ квартал 2001 р. на підприємстві характеризується такими даними:
тис. людино-днів
Фактично відпрацьовано 580
Цілоденні простої 2,1
Чергові відпустки 6,2
Відпустки у зв’язку
- з пологами 0,8
- з хворобою 0,4
Інші дозволені законом неявки 0,6
Неявки з дозволу адміністрації 0,2
Прогули 0,3
Святкові та вихідні дні 8,3
тис. людино-днів
Фактично відпрацьовано 4250
Із них
- понадурочно 35
- внутрішньо змінні простої 3,4

Визначити:
а) фонди робочого часу та показники їх використання
б) коефіцієнти використання робочого дня та робочого періоду.


Задача 6. 10
Відомі такі дані про установи комерційного банку:
Установа банку Обсяг власного капіталу, тис. грн., за кварталами Обсяг прибутку, тис. грн.., за кварталами
ІІІ ІV ІІІ ІV
І 4250 5600 6540 9850
ІІ 3340 4720 5630 8400
ІІІ 2150 3870 3400 6850
ІV 5450 6900 9300 11600
Знайти:
а) індивідуальні індекси рентабельності власного капіталу комерційного банку;
б) загальні індекси рентабельності власного капіталу банку змінного, сталого складу та структурних зрушень.
Навести економічну інтерпретацію.

Задача 7. 12
У таблиці наведені експертні оцінки ступеня ризику (у балах) і вага окремих факторів ризикової ситуації щодо виробництва нового товару
Ризикова ситуація Бал ризику Вага ризикової ситуації
1 2 3
Місткість і сталість ринку 5 0,25
Конкурентоспроможність товару 3 0,35
Фінансовий стан і кредитоспроможність 4 0,20
Рівень торговельного сервісу 2 0,15
Імідж фірми 1 0,05

Знайти середню оцінку ступеня ризику

Задача 8. 13
Про підприємства легкої промисловості регіону відомі такі дані:
Обсяг основних виробничих фондів, млн.. грн. 30 50 80 60 90 120 100
Обсяг випуску продукції, млн.. грн.. 3,5 4,5 6,0 5,4 7,0 8,0 6,8

Знайти залежність між випуском продукції та обсягом основних виробничих фондів підприємства у вигляді рівняння лінійної регресії. Оцінити щільність зв’язку за допомогою лінійного коефіцієнта кореляції.


Задача 9. 15

Визначити швидкість обертання обігових коштів підприємства та тривалість одного обороту, а також суму коштів, вивільнених з обороту, за такими даними:
Показник ІІІ квартал ІV квартал
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.. 620 840
Середні залишки оборотних коштів, тис. грн. 58 67


Список літератури 16

Список литературыЛитература к работе «Статистика »


© 2012-2019 infoworks.com.ua