На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Информация о работе на тему «Статистика населення і трудових ресурсів» (ID:358)

НазваниеСтатистика населення і трудових ресурсів
Предмет/КурсСтатистика
Тип работыКонтрольная
Объем17 стр.
Ценабесплатно
Размер30 kb
Добавлена11.11.2002
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
СодержаниеСтатистика населення та трудових ресурсів 2
Література 14
Додаток 1. Статистика населення та трудових ресурсів з 1992 по 2001 рр. 16

Література
1. Злупко С. М., Токарський Т. Б. Україна та Ізраїль: зайнятість і соціальний захист населення. - Львів: Вільна Україна, 1999
2. Баланда А.Л. Неформальна зайнятість як новітній фактор розвитку національного ринку праці України.- К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 1999
3. Економіка України: десять років реформ. /За ред. З.Ватаманюка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001
4. Економічне зростання в Україні: питання та ризики / Інформаційний бюлетень, Міжнародного центру перспективних досліджень. - 2001. - №100.
5. Квартальні передбачення (дослідження економіки України). - К.: МЦПД, 1999, січень.
6. Квартальні передбачення (дослідження економіки України). - К.: Міжнародний центр перспективних досліджень, 1999, жовтень.
7. Кузнєцова Р. Визначення потреби у нових робочих місцях // Економіка України. - 1999. - №9. - С. 30-37
8. Ларіонова Л. Д. Реформування пенсійної системи в Україні // Фінанси України. - 1999. - №2. С.94
9. Мандибура В. О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання. - К.: Парламентське видавництво, 1998. С.73
10. Мандибура В.О. «Тіньова» економіка України та напрямки законодавчої стратегії її обмеження. - К.: Парламентське вид-во, 1998. - С.26
11. Рывок в рыночную зкономику. Реформы в Украине: взгляд изнутри. / Под. ред. Хоффманна Л. и Зиденберга А. — К.: Феникс, 1997. С.281
12. Тенденції української енономіки / Українсько-Європейський консультаційний центр з питань законодавства, 2001, січень. С.12
13. Україна у цифрах у 1999 р. - К., 2000. С187
14. Яценко В. Страхування від безробіття як чинник стабілізації зайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. - 1998. - №3. - С. 9-14
15. Статистичні дані Держкомстату України – http://www.ukrstat.com.ua

Список литературыЛитература к работе «Статистика населення і трудових ресурсів»


© 2012-2019 infoworks.com.ua