На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Информация о работе на тему «Варіант 2. Контрольна робота № 1» (ID:3964)

НазваниеВаріант 2. Контрольна робота № 1
Предмет/КурсСтатистика
Тип работыКонтрольная
Объем13 стр.
Ценабесплатно
Размер55 kb
Добавлена14.02.2008
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
СодержаниеНатуральний баланс цукру в регіоні характеризується такими даними: (млн. т.): запаси на початок року – 4,6; вироблено – 32,1; спожито – 24,6, в тому числі у виробництві – 9,9, населенням – 14,7; вивезено за межі регіону – 12.
За наведеними даними визначити: 1) запаси цукру на кінець року; 2) співвід-ношення спожитого і вивезеного цукру; 3) структуру споживання. Зробити виснов-ки.
Контрольна робота № 2
Основні показники діяльності банків на кінець звітного періоду:

банку Активи,
млн. грн. Прибуток,
млн. грн. №
банку Активи,
млн. грн. Прибуток,
млн. грн.
1 16,3 5,3 14 14,5 4,6
2 18,8 5,9 15 18,0 5,8
3 17,4 5,5 16 14,9 4,8
4 21,2 6,8 17 23,4 7,7
5 16,9 5,4 18 19,8 6,4
6 17,8 5,6 19 22,5 7,0
7 13,9 4,5 20 21,5 7,9
8 13,0 4,3 21 19,9 6,5
9 16,7 5,4 22 21,2 6,8
10 16,0 5,0 23 20,8 6,5
11 15,4 5,1 24 22,0 7,0
12 12,0 5,2 25 18,6 5,9
13 9,0 3,9
За наведеними даними:
1. Згрупувати банки за вказаними ознаками, побудувавши два інтервальних ряди розподілу з рівними інтервалами, виділивши при цьому не менше 3-х груп. Результати подати у вигляді таблиць.
2. Відобразити ряди розподілу графічно.
3. Розрахувати характеристики рядів розподілу: середню, моду, медіану, се-реднє лінійне і квадратичне відхилення, дисперсію, коефіцієнт варіації, коефіцієнт асиметрії.
4. Побудувати комбінаційний розподіл банків за вказаними ознаками. Зро-бити висновки.
Контрольна робота № 3
Якість землі в агрогосподарствах області характеризується даними:
Оцінка землі, балів 0 – 20 20 – 40 40 – 60 60 – 80 80 – 100 Разом
% до загальної площі 5 25 45 15 10 100
Визначте середню оцінку якості землі по всіх господарствах. Обгрунутйте вибір форми середньої та зробіть висновки.
Контрольна робота № 4
Задача 1. Роздрібний товарообіг на душу населення в Україні за 1996 – 2001 рр. характеризується даними, грн.:
Рік 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Товарообіг на одну особу 339 374 384 444 581 707
Для наведеного динамічного ряду обчисліть базисні характеристики динамі-ки. Відобразити динамічний ряд графічно. Зробити висновки.
Задача 2. Використовуючи взаємозв’язок показників динаміки, визначте рі-вні ряду (кількість дооржньо-транспортних пригод в Україні за 1996 – 2001 рр.) і відсутні в таблиці ланцюгові показники динаміки:
Рік тис. Ланцюгові показники динаміки
Абсолютний приріст, тис. Темп росту Темп приросту, %
1996 40,1 X X X
1997 -2,2
1998 0,958
1999 -4,7
2000 0,962
2001 1,2


Контрольна робота № 5
Задача 1. За наведеними даними визначіть зведений індекс собівартості продукції (у %). Поясніть його економічний зміст.
Вид продукції Вироблено, шт. Собівартість 1 шт., тис. грн.
I квартал II квартал I квартал II квартал
А 378 400 5,0 4,8
В 448 500 12,0 10,0
Задача 2. За даними задачі 1 визначити абсолютний приріст витрат на виро-бництво за рахунок зменшення собівартості.
Задача 3. В другому кварталі порівняно з першим товарооборот фірми зріс на 12%, а обсяг реалізованих товарів зменшився на 20%. Визначити, як змінились ціни (у %).
Задача 4. За наведеними даними визначити індекс середньої трудоємкості (затрати праці на одиницю продукції) фіксованого складу і структурних зрушень. Пояснити їх зміст
Технологія
виготовлення Вироблено, тис. шт. Затрати праці на 1 шт., люд.-год.
2000 2001 2000 2001
А 6 9 15 12
В 4 3 15 15
Список литературыЛитература к работе «Варіант 2. Контрольна робота № 1»


© 2012-2019 infoworks.com.ua