На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Информация о работе на тему «Тема: Відповіді на питання. Предмет: Адміністративне право» (ID:4002)

НазваниеТема: Відповіді на питання. Предмет: Адміністративне право
Предмет/КурсАдминистративное право
Тип работыМатериал
Объем152 стр.
Ценабесплатно
Размер172 kb
Добавлена14.02.2008
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
Содержание1. Адміністративне право в системі права України 3
2. Поняття, риси і завдання адміністративного права 3
3. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умовах правової реформи 3
4. Метод адміністративного права та його розвиток у контексті реформи адміністративного права 3
5. Система адміністративного права 3
6. Джерела адміністративного права України та їх характеристика. Основні законопроектні роботи в галузі адміністративного права 3
7. Поняття, риси та рівні державного управління 3
8. Функції державного управління: поняття, види та їхня характеристика 3
9. Поняття, структура і види адміністративно-правових норм 3
10. Реалізація норм адміністративного права 3
11. Адміністративно-правові відносини: особливості, структура та види 3
12. Загальна характеристика Концепції адміністративної реформи в Україні 3
13. Мета і завдання перебудови системи державного управління за Концепцією адміністративної реформи 3
14. Систематизація адміністративного законодавства за Концепцією адміністративної реформи 3
15. Основні напрямки реформування державної служби за Концепцією адміністративної реформи 3
16. Мета, завдання і напрями адміністративної реформи 3
17. Поняття та види суб'єктів адміністративного права 3
18. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України 3
19. Міністерства як різновид центральних органів виконавчої влади. 3
20. Реформування центральних органів виконавчої влади. 3
21. Адміністративно-правовий статус урядових комітетів. 3
22. Центральні органи виконавчої впади зі спеціальним статусом. 3
23. Адміністративно-правовий статус державних комітетів. 3
24. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади. 3
25. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування. 3
26. Адміністративно-правовий статус об'єднань громадян. 3
27. Види об'єднань громадян і способи їх легалізації. 3
28. Громадяни як суб'єкти адміністративного права. 3
29. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади. 3
30. Інститут представників Президента України. Загальна характеристика 3
31. Іноземці як суб'єкти адміністративного права. 3
32. Особливості адміністративно-правового статусу урядових органів державного управління. 3
33. Особливості здійснення виконавчої влади в м. Києві. 3
34. Характеристика форм державного управління. 3
35. Поняття, ознаки та види актів державного управління. Вимоги, що висуваються до актів державного управління. 3
36. Адміністративний договір як форма державного управління. 3
37. Поняття та види методів державного управління 3
38. Адміністративний примус. Види примусових заходів. 3
39. Адміністративно-правові режими. 3
40. Правові засади державної служби. Основні напрямки реформування законодавства про державну службу 3
41. Поняття, ознаки і види державної служби 3
42. Поняття і види державних службовців. 3
43. Право громадян на державну службу та механізм його реалізації 3
44. Обмеження пов'язані з проходженням державної служби та відповідальність за їх порушення 3
45. Ранги та категорії державної служби 3
46. Адміністративна юстиція. Кодекс адміністративного судочинства 3
47. Поняття та сутність забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні 3
48. Способи забезпечення законності та дисципліни у державному управлінні та їх характеристика 3
49. Поняття, сутність та види державного контролю. Відмінність контролю від нагляду 3
50. Парламентський контроль у державному управлінні 3
51. Контроль органів судової влади в сфері державного управління 3
52. Президентський контроль у системі способів забезпечення законності у державному управлінні. 3
53. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності та дисципліни у державному управлінні. 3
54. Поняття та види звернень громадян. Провадження по розгляду звернень громадян. 3
55. Поняття і ознаки адміністративно-правового примусу. 3
56. Заходи адміністративного попередження. 3
57. Заходи адміністративного припинення. 3
58. Адміністративне затримання. 3
59. Адміністративний процес: поняття та структура. 3
60. Види та характеристика не юрисдикційних проваджень. 3
61. Види та характеристика юрисдикційних проваджень. 3
62. Поняття і підстави адміністративної відповідальності. 3
63. Законодавство України про адміністративні правопорушення. 3
64. Поняття та риси адміністративної відповідальності. Реформування інституту адміністративної відповідальності. 3
65. Ознаки та склад адміністративного проступку 3
66. Система адміністративних стягнень та їхня характеристика. 3
67. Об'єкт адміністративного проступку. 3
68. Об'єктивна сторона адміністративного проступку. 3
69. Суб'єкт адміністративного проступку. Види суб'єктів. 3
70. Особливості адміністративної відповідальності військовослужбовців та інших осіб, па яких поширюється дія дисциплінарних статутів. 3
71. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. 3
72. Адміністративна відповідальність за корупційні діяння та інші правопорушення пов'язані з корупцією. 3
73. Поняття і характеристика стадій провадження в справах про адміністративні проступки. 3
74. Адміністративно-процесуальний статус учасників провадження у справах про адміністративні проступки. 3
75. Значення та зміст протоколу про адміністративний проступок. Випадки, коли протокол про адміністративні проступки не складається. 3
76. Протоколи у справах про адміністративні проступки, види та зміст. 3
77. Проведення і процесуальне оформлення особистого огляду та огляду речей. 3
78. Проведення і процесуальне оформлення вилучення документів та предметів. 3
79. Постанови по справі про адміністративний проступок: зміст та види. 3
80. Органи, що розглядають справи про адміністративні проступки. 3
81. Місце і строки розгляду справ про адміністративні проступки. 3
82. Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення. 3
83. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення. 3
84. Правила і строки накладення адміністративних стягнень. 3
85. Строки у провадженні в справах про адміністративні проступки. 3
86. Особливості провадження в справах про корупційні діяння та інші правопорушення пов'язані з корупцією. 3
87. Підстави та порядок оскарження постанов про притягнення до адміністративної відповідальності. 3
88. Провадження щодо виконання постанов про адміністративний арешт, накладення штрафу. 3
89. Провадження щодо виконання постанов про конфіскацію, виправні роботи, позбавлення спеціальних прав. 3
90. Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по управлінню економічною сферою та їхні повноваження. 3
91. Організаційно-правові засади управління митною справою. 3
92. Правові засади управління соціально-культурною сферою. 3
93. Організаційно-правові засади управління освітою. 3
94. Організаційно-правові засади управління наукою. 3
95. Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по управлінню адміністративно-політичною сферою та їхні повноваження. 3
96. Організаційно-правові засади управління обороною. 3
97. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами. 3
98. Організаційно-правові засади управління державною службою. 3
99. Організаційно-правові засади охорони державного кордону 3
Список використаної літератури 3

Список литературыЛитература к работе «Тема: Відповіді на питання. Предмет: Адміністративне право»


© 2012-2021 infoworks.com.ua