На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Информация о работе на тему «Контрольна робота зі статистики» (ID:4259)

НазваниеКонтрольна робота зі статистики
Предмет/КурсСтатистика
Тип работыКонтрольная
Объем14 стр.
Ценабесплатно
Размер75 kb
Добавлена02.04.2008
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
СодержаниеЗавдання 1.

У таблиці наведені дані вибіркового обстеження (вибірка 10-відсоткова, випадкова) господарств громадського сектора одного з регіонів лісостепової зони України за 2000 р.

№ пп Площа посіву цукрових буряків, га № п п Площадь посева сахарной свеклы, гектаров
1 65 13 250
2 160 14 148
3 146 15 290
4 155 16 230
5 230 17 275
6 214 18 84
7 94 19 235
8 146 20 220
9 168 21 160
10 310 22 162
11 95 23 150
12 330 24 174

1. Побудувати інтервальний ряд розподілу обстежених господарств за розміром площі посіву цукрових буряків, утворивши ряди розподілу з однаковим інтервалом. Визначити частки кожної з груп, результати подати в графічній та табличній формі. Зробити висновки.
2. За даними ряду розподілу обчислити середнє, медіанне та модальне значення площі посіву цукрових буряків. Пояснити економічний зміст усіх обчислених показників та зробити висновки.
3. Охарактеризувати міру та ступінь варіації розміру площі посіву, обчислити для цього всі показники варіації. Дати характеристику форми розподілу вивчаємої сукупності.
4. Визначити граничні помилки вибірки для середнього розміру площі посіву цукрових буряків на одне господарство та для частки господарств, які мають розмір посівної площї цієї культури 240 та більше гектарів. Висновок зробити з імовірністю 0.954, вказавши довірчий інтервал характеристик генеральної сукупності. Визначимо необхідний об’єм вибірки, яка б забезпечила оцінку частки першої групи господарств за ознакою з точністю до 2% при ймовірності 0.997.
Задача 2.

За наведеними даними обчислити середню частку розфасованіх товарів у загальному обсязі їх виробництва, обґрунтувавши при цьому вибір середньої.
Продовольчі товари Загальний обсяг виробництва, т Частка розфасованого товару в загальному обсязі виробництва, %
Маргарин 250,4 38,5
Масло вершкове 949,6 20,0
Задача 3.

Визначити між групову, середню з групових та загальну дисперсії товарообігу на підприємствах громадського харчування на 1 робітника.

Підприємство Частка підприємств в загальній чисельністі робітників, % Товарообіг на 1 робітника, тис. грн.. Дисперсія товарообігу
Столові 35 13 3,29
Кафе 50 20 36,00
Ресторани 15 26 9,00
Задача 4.

Наведені дані характеризують динаміку за роками кількості аспірантів, які були підготовлені в Україні з відривом від виробництва.

Рік 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Кількість аспірантів 2028 2074 2030 2164 2339 2502

Задача 5.

Маємо дані за одним видом продукції на кількох підприємствах.

Номер підприємства Кількість випущених виробів, тис. шт Загальні витрати на весь випуск, млн.. грн..
Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період
1 1000 2000 3000 4000
2 1500 1200 5250 8000

Обчислити індекси собівартості одиниці продукції змінного, фіксованого складу та впливу структурних зрушень, абсолютний вплив факторів на собівартість.
Список литературыЛитература к работе «Контрольна робота зі статистики»


© 2012-2019 infoworks.com.ua