На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Информация о работе на тему «Аудит у комерційному банку» (ID:467)

НазваниеАудит у комерційному банку
Предмет/КурсАудит
Тип работыКурсовая
Объем28 стр.
Ценабесплатно
Размер47 kb
Добавлена05.12.2002
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
СодержаниеВступ 2
1. Організація завдання та джерела інформації аудиту в банках 3
2. Аудит доходів та витрат банку 5
3. Аудит активних операцій банку 7
3.1 Аудит кредитних операцій 7
3.2 Аудит операцій с цінними паперами 7
3.3 Аудит безготівкових розрахунків 9
3.4 Аудит каси банку 10
4. Аудит пасивних операцій банку 11
4.1 Аудит статуного капіталу банку 11
4.2 Аудит депозитних операцій банку 11
4.3 Аудит власних довгострокових зобов"язань емітованих банком (вексилі, сертифікати, облігації) 11
5. Особливості організації внтурішнього аудиту в комерційному банку 12
Висновки 21
Література 22
Додаток А 24
Додаток Б 27
Додаток В 28

Література
1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-III (із змінами та доповненнями Законом України від 20 вересня 2001 р. N 2740-III)
2. Закон України “Про Національний банк України”( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, № 29, ст.238 )
3. Інструкція НБУ №10 «Про порядок регулювання і аналіз діяльності комерційних банків» (у новій редакції) // Галицькі контракти, №2, 1997.
4. Положення „Про організацію внутрішнього аудиту
в комерційних банках України” затверджене Постановою Правління Національного банку України № 114 від 20.03.98 р.
5. Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України затверджене Постановою Правління Національного банку України № 358 від 20.07.99 р.
6. Акционерный банк «Південний»: информация для клиента.//Официальный сайт - http://www.pivdenny.com/
7. Банківська справа. Навчальний посібник.// За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р.
8. Валютне регулювання. В.Ющенко, В.Міщенко. К.:”Знання”,1999р.
9. Внешний аудит как элемент банковского надзора. Иванов А. А.//Бухгалтерия и банки № 5, 2000 г.
10. Внутренний аудит - пособие для коммерческих банков/Европейский центр ТACIS, 2001
11. Давидов Г.М. Аудит. Збірник задач та практичних ситуацій. К:”Знання”, 2001
12. Давидов Г.М. Аудит. К:”Знання”, 2001
13. Дрош Н.І. Аудит: методологія і організація. К:”Знання”, 2001
14. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит.-К.:Лібра, 1996.-с.178.
15. Коробов Ю. И., Солдаткин В. И. Банковский портфель – 3 (книга банковского бухгалтера и аудитора) – М.: СОМИНТЭК, 1995 г.
16. Лісовець Н. Методика коригування статей фінансової звітності під час проведення аудиту.// Вісник податкової служби №5, 2002 рік
17. Матвієнко В. Внутрішній аудит як складова частина внутрішнього контролю.// Обрій ПІБ №25 (83) 20-26 червня 2002
18. Нидеккер ГЛ., Стратонников И.В., Суслов С.В. Анализ эффективности валютно-обменных операций банка. — М.: Рус. Деловая Лит-ра, 1996.
19. Організація внутрішнього аудиту в комерційних банках України та взаємозв'язок з зовнішніми аудиторами. Інформаційно-аналітична стаття з офіційного сайту НБУ - http://bank.gov.ua/B_syst/Audut1.htm
20. Основы банковского дела. / Под ред. Мороза А.Н., Киев, 1994, с.45-49.
21. Раєвський К. Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. // Банківська справа, №2, 1997, с.31.
22. Річний звіт АБ «Південний». К:Державна комісія з цінних паперів та фондової біржі, 2002 р.
23. Служба внутреннего аудита банка: организация и функционирование. Молотков О.//Аудитор № 11, ноябрь 1997 г.
24. Совершенствование внутреннего аудита – важное условие улучшения качества управления банками. Пашковский В.//Аудитор, № 6, июнь 1998 г.
25. Сугоняко О. Реформування банківської системи як державна проблема. // Вісник НБУ, №1, 1997, с.18.
26. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія. К:”Знання”, 2001 р.
Список литературыЛитература к работе «Аудит у комерційному банку»


© 2012-2018 infoworks.com.ua