На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Информация о работе на тему «Розміщення агропромислового комплексу світу» (ID:562)

НазваниеРозміщення агропромислового комплексу світу
Предмет/КурсРПС
Тип работыКурсовая
Объем32 стр.
Ценабесплатно
Размер79 kb
Добавлена02.12.2003
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
СодержаниеВступ 3
1. Сутність, структура і значення агропромислового комплексу 5
2. Основні передумови розвитку і фактори розміщення агропромислового комплексу 10
2.1. Історичні 10
2.2. Природні 11
2.3 Соціально-економічні 12
2.4 Демографічні 12
3. Сучасні особливості розвитку агропромислового комплексу 13
4. Територіальна організація агропромислового комплексу 17
5. Продукція агропромислового комплексу у внутрішній та зовнішній торгівлі 20
6. Проблеми розвитку агропромислового комплексу 23
Висновки 27
Література 29

Література
1. Закон України „Про стимулювання сільського господарства на період 2001-2004 років” від 18 січ. 2001 р. № 2238-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – 16 берез. – С. 52.
2. Закон України „Про форми власності на землю” від 30 січ. 1992 р. // Голос України. – 1992. – 15 лют. – С. 2.
3. Указ Президента України „Про заходи щодо формування та функціонування аграрного ринку” від 6 черв. 2000 р. № 767/2000 // Уряд. кур’єр. – 2000. – 8 черв. – С. 7.
4. Указ Президента України „Про основні напрямки розвитку агропромислового комплексу України” від 1998 р. № 389/98 // Уряд.кур’єр. – 1998. – 5 трав. – С. 9.
5. Бакалавр Экономики. Хрестоматия в 3 томах. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, Центр кадрового развития. Том 2./под общ. ред. В.И. Видяпина. - Информационно-издательская фирма "Триада", М.., 1999 год, 1056 стр.
6. Береговий В.К. Роль держави і ринку в підвищенні конкурентоспроможності сільського господарства економічно розвинутих країн. // Національний аграр. ун-т. — Науковий вісник. — К., 1999. — Вип. 18 — С. 218-222
7. Бикова В.Г. Розвиток пpодуктивних сил сільського господаpства і шляхи удосконалення їх теpитоpіальної оpганізації в зоні зpошення: Автоpеф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.10.01. / HАH Укpаїни. Рада по вивченню пpодукт. сил Укpаїни. - К., 1998. - 19 с.
8. Жубржицька О.В. Проблеми розвитку сільського господарства в АПК // Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. пр.: У 2 ч. - К., 2001. - Ч.1. - С. 139-147.
9. Карлова Н. Кобута И. Агропродовольственная политика и международная торговля: российский аспект. М:ИЕПП, 2001
10. Кір’ян С.М. Залучення іноземних інвестицій у сільське господарство // Національний аграр. ун-т. — Науковий вісник. — К., 2000. — Вип. 23 — С. 195-198.
11. Корбут Д.Замятін В.ЄВРОПЕЙСЬКА IНТЕГРАЦIЯ: КРОК ЗА КРОКОМ. Фонд "Європа ХХІ" за підтримки Міністерства закордонних справ та Співдружності Об'єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. 2002
12. Марчук І., Кохан С. Майбутнє сільського господарства починається вже сьогодні // Пропозиція. - 2003. - № 1- 2. - С. 64-65.
13. Материалы семинара по барьерам в торговле с/х продукцией и продовольствием между странами СНГ.М:ВИАПИ, среда, 12 апреля 2000
14. Мировая экономика: Учебное пособие. / Бордунова С.А. - М.: МГИУ, 2000. - 115 с.
15. Огляд українських аграрних ринків 31 жовтня 2002 pоку.// Огляд Iнформацiйної служби компанiї "ПроАгро", 2002 рік
16. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Г.Н.Климко. К. 1997
17. Поліщук А.Ю. Значення системи міжнародних транспортних коридорів для агропромислового комплексу України. Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, 2002
18. Платіжний баланс України за 2002 рік. Видання Національного банку України, 2003 рік.
19. Посилаєв В.В. Економічна суть і розвиток взаємовідносин сільського господарства та промисловості // Харківський держ. аграр. ун-т. — Вісник. Серія: Економіка АПК і природокористування. — Х., 1998. — N4 — С. 206-210.
20. Размещение продуктивных сил/ под ред. В.В.Ковалевского, О.Л.Михайлюк, В.Ф.Семенова – 2-е издание, исправленное и дополненное –К: «Знание» – 2000 –546 с.
21. Размещение продуктивных сил/ под ред. Е.П.Качан – К: Высшая школа, 1999, 375 с.
22. Річна статистична інформація: Сільське господарство.//Держкомстат, 2003. Адреса посилання - http://www.ukrstat.gov.ua/
23. Торгівля сільськогосподарською продукцією в рамках СОТ. Інформаційний бюлетень "Україна - COT" Українсько-європейського консультативного центру (UEPLAC), 2002 р.
24. Україна замахнулася на лідерство на світовому ринку зерна.// Інтернет-видання ForUm - http://ukr.for-ua.com/news/2002/08/20/110930.html, 20 серпня 2002 р.
25. Філіпенко А.С. Світова економіка. К:Либідь –2000
Список литературыЛитература к работе «Розміщення агропромислового комплексу світу»


© 2012-2018 infoworks.com.ua