На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Информация о работе на тему «Білети до державного іспиту з Адміністративного права» (ID:674)

НазваниеБілети до державного іспиту з Адміністративного права
Предмет/КурсАдминистративное право
Тип работыПособие
Объем143 стр.
Ценабесплатно
Размер544 kb
Добавлена18.02.2004
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
Содержание1.Адміністративне право як юридична наука і учбова дисцмпліна. 6
2.Адміністративний арешт 6
3.Адміністративний нагляд як спосіб забезпечення законності у державному управлінні. 6
4.Адміністративний статус іноземців, біжанців, осіб без громадянства. 7
5.Адміністративно-правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності. 8
6.Види адміністративних правопорушень. 9
7.Види адміністративно-правових відносин. 9
8.Види адміністративного примусу. 10
9.Види реалізації норм адміністративного права. 10
10.Визначення правопорушення за адміністративним законодавством. 11
11. Виконання матеріально-технічних операцій 11
12.Вимого до застосування норм адміністративного права. 11
13.Вимоги до актів державного управління. 12
14.Винність як ознака адміністративного правопорушення. 12
15.Виправні роботи 12
16.Відмінність адміністративного правопорушення від злочину. 12
17.Відповідальність військовослужбовців. 14
18.Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. 14
19.Відповідальність за порушення режиму надзвичайного стану. 14
20.Відповідальність іноземних громадян і осіб без громадянства. 15
21.Відповідальність неповнолітніх. 15
22.Відповідальність посадових осіб. 16
23.Вік після досягнення якого настає адміністративна відповідальність. 17
24.Властивості і призначення правових актів державного управління. 18
25.Вчинення адміністративного правопорушення умисно. 19
26.Вчинення адміністративного правопорушення необережно. 20
27.Громадський контроль. 20
28. Громадяни як суб’єкти адміністративного права. 21
29.Основні ознаки (риси) державного управління. 21
30.Державні огани управління в сфері економіки. 22
31.Державні службовці як суб’єкти адміністративного права. 24
32.Державні суб’єкти міжгалузевого управління. 26
33.Джерела адміністративного права. 28
34.Діяння як ознака адміністративного правопорушення. 28
35.Загальна характеристика Концепції адміністративної реформи. 30
36.Загальна характеристика міліції України. 31
37.Загальні правила накладення стягнення за адміністративне правопорушення. 32
38.Запобігання адміністративним правопорушенням. 33
39.Застосування адміністративно-правових норм. 33
40.Заходи адміністративного попередження 33
41.Заходи адміністративного припинення. 34
42.Заходи адміністративного стягнення. 35
43.Заходи впливу що застосовуються до неповнолітніх. 36
44.Звернення громадян як спосіб забезпечення законності у державному управлінні. 36
45. Здійснення організаційних дій 38
46.Зміст і правові основи управління в галузі внутрішніх справ. 38
47.Карність як ознака адміністративного правопорушення. 41
48.Класифікація адміністративних правопорушень. 41
49.Класифікація адміністративно-правових норм за спрямованістю змісту. 42
50.Класифікація адміністративно-правових норм за адресатами або суб’єктами. 43
51.Класифікація адміністративно-правових норм за повнотою викладених велінь. 44
52.Класифікація адміністративно-правових норм за ступенем спільності. 44
53.Класифікація адміністративно-правових норм за галузевою належністю. 44
54.Класифікація адміністративно-правових норм за межею дії. 44
55.Класифікація адміністративно-правових норм за формою припису. 44
56.Класифікація адміністративно-правових норм за юридичною формою. 45
57.Конституційні засади контрольно-наглядової діяльності. 45
58.Контроль з боку місцевих органів виконавчої влади. 46
59. Контроль з боку органів місцевого самоврядування. 47
60. Контроль з боку центральних органів виконавчої влади. 47
61.Контрольно-наглядові повноваження державних інспекцій. 47
62.Концепція адміністративної реформи – програма вдосконалення державного управління. 48
63.Концепція адміністративної реформи щодо реформування державної служби. 48
64.Концепція адміністративної реформи щодо реформування Кабінету Міністрів. 49
65.Концепція адміністративної реформи щодо реформування місцевих органів виконавчої влади. 49
66.Концепція адміністративної реформи щодо реформування щодо місцевого самоврядування. 49
67. Концепція адміністративної реформи щодо реформування центральних органів виконавчої влади. 50
68.Мета адміністративних стягнень. 51
69.Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення. 51
70.Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. 51
71.Наявність об’єкту зазіхання як ознака адміністративного правопорушення. 52
72.Ненормативні акти їх ознаки. 52
73.Нормативні акти їх ознаки. 52
74.Об’єкт адмін. правопорушення. 53
75.Об’єктивнасторона адміністративного правопорушення. 54
76.О’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права. 54
77.Обставини, що виключають адміністративну відповідальність (крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність). 56
78.Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення. 57
79.Обставини, що обтяжують і пом'якшують відповідальність за адміністративні правопорушення 57
80.Ознаки адміністративного правопорушення. 57
81.Органи державної виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права. 57
82.Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права. 58
83.Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. 59
84. Організаційно-правові форми управління у сфері захисту прав споживачів 63
85.Основні і додаткові адміністративні стягнення. 65
86.Парламентський контроль. 66
87.Переконання, заохочення і примус в діяльності правозастосувальних органів державного управління. 66
Поняття і види методів діяльності виконавчої влади 66
88.Перспективи розвитку адміністративного права (за проектом концепція реформи адміністративного права). 68
89.Повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування в сфері управління економікою. 69
90.Повноваження органів місцевого самоврядування в адміністративно-політичній сфері. 69
91.Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері соціально-культурного будівництва. 70
92.Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері міжгалузевого управління. 71
93.позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові. 74
94.Покладення обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду. 74
95.Поняття адміністративного права. Його соціальне призначення предмет і метод. Система адміністративного права. 74
96.Поняття адміністративногоправопорушення. 75
97.Поняття адміністративног стягнення. 76
98.Поняття адміністративно-правових відносин. 77
99.Поняття актів державного управління. 78
100.Поняття законності у державному управлінні і види способів її забезпечення. 79
101.Поняття і класифікація спеціальних (вільних) економічних зон. 80
102.Поняття і основні універсальні (кібернетичні) категорії управління. Управлінська система. 81
103.Поняття і підстави адміністративної відповідальності. 82
104.Поняття і правові основи підприємницької діяльності. 84
105.Поняття і структура адміністративно-політичної сфери. 84
106.Поняття і структура адміністративно-правової норми. Відзнаки її від норм інших галузей права. 85
107.Поняття і структура соціально-культурної сфери. 86
108.Поняття і структура сфери економіки. 87
109.Поняття методів державного управління. Відокремлення методів державного управління від метода правового регулювання. 88
110.Поняття міжгалузевого (функціонального) управління та його місце у державному управлінському механізмі. 89
111.Поняття надзвичайного стану, цілі, умови, порядок його введення і припинення. 90
112.Поняття складу адміністративного правопорушення. 92
113.Поняття форм державного управління. Взаємозв’язок форм і методів державного управління. 93
114.Поняття, особливості і цілі адміністративного примусу. 96
115.Попередження. 97
116.Права споживачів та їх захист. 97
117.Правові акти державного управління як владні дії державних виконавчо-розпорядчих органів (дії-волевиявлення). 99
118.Правові і неправові форми державного управління. 100
119.Президент україни як суб’єкт адміністративного права. 100
120.Президентський контроль. 101
121.Принципи адміністративної відповідальності. 102
122.Принципи державного управління. 102
123.Проблема суспільної небезпечності адміністративного правопорушення. 103
124.Протиправність як ознака адміністративного правопорушення. 104
125.Розвиток наукових знань про адміністративне правопорушення. 104
126.Роль і значення адміністративного права в державному будівництві. 105
127.Система адміністративних стягнень. 106
128.Система органів управління в галузі внутрішніх справ. 108
129.Склади з постійними і перемінними ознаками правопорушення. 108
130.Соціальні та юридичні ознаки суб’єкта адміністративного права. 109
131.Співвідношення адміністративного права з іншими галузямим права. 110
132.Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади. 111
133.Співвідношення переконання, заохочення і примусу в державному управлінні. 113
134.Співвідношення складу адміністративного правопорушення і безпосередньо адміністративного правопорушення. 113
135.Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню. 115
136.Строки накладення адміністративного стягнення. 115
137.Суб’єкт адміністративного правопорушення. 115
138.Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення. 115
139.Суб’єкти державного управління соціально-культурною сферою. Їх повноваження. 116
140.Суб’єкти державного управління адміністративно-політичною сферою. 117
141.Судовий контроль. 118
142.Сутність соціального управління, його види та роль у суспільстві. 118
143.Укладення адміністративних договорів. Здійснення інших юридично значущих дій. 120
144.Управління агропромисловим комплексом. 120
145.Управління використанням і охороною природних ресурсів. 121
146.Управління державною безпекою. 121
147.Управління житловим господарством. 122
148.Управління зв’язком. 123
149.Управління іноземними справами. 124
150.Управління капітальним будівництвом. 125
151.Управління культурою. 127
152.Управління наукою. 128
153.Управління обороною. 129
154.Управління освітою. 129
155.Управління охороною здоров’я. 129
157.Управління промисловістю. 130
158.Управління соціальним захистом громадян. 131
159.Управління спеціальною (вільною) економічною зоною. 132
160.Управління справами молоді, фізичною культурою і спортом. 132
161.Управління транспортом і шляховим господарством. 133
162.Управління торгівлею. 133
164.Управління юстицією. 134
165.Управлінська діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану. 135
166.Урядовий контроль. 136
167.Установлення норм права (видання нормативних актів управління, адміністративна правотворчість). 136
168.Характеристика основних сфер міжгалузевого (функціонального) управління. 137
169.Характеристика основних документів щодо проведення адміністративної реформи в Україні. 139
170.Цілі і правові основи створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон. 141
171.Штраф як адміністративне стягнення. 143
Список литературыЛитература к работе «Білети до державного іспиту з Адміністративного права»


© 2012-2021 infoworks.com.ua