На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Информация о работе на тему «Білети до державного іспиту з Цивільного права (За новим Кодексом)» (ID:676)

НазваниеБілети до державного іспиту з Цивільного права (За новим Кодексом)
Предмет/КурсГражданское право
Тип работыПособие
Объем201 стр.
Ценабесплатно
Размер600 kb
Добавлена18.02.2004
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
Содержание1. Поняття, предмет та метод цивільного права. Зв'язок цивільного права з іншими галузями права. 4
2. Система цивільного права. Систематика цивільно-правових норм (кодифікація, інкорпорація). 4
3. Поняття та структура цивільного законодавства. 5
4. Функції цивільного права (регулятивна, охоронна, попереджувально-виховна, попереджувально-стимулююча). 6
5. Поняття та сутність принципів цивільного права. 7
6. Функції та принципи цивільного права. 7
7. Застосування цивільного законодавства за аналогією. Роль судової та господарської практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні норм цивільного законодавства. 8
8. Поняття та особливості цивільних правовідносин. 9
9. Елементи цивільно-правових відносин, їх сутність та характеристика. 10
10. Види цивільно-правових відносин (регулятивні і охоронні; абсолютні й відносні; активні і пасивні; речові й зобов'язальні; майнові і особисті немайнові) та їх характеристика. 12
11. Поняття та зміст цивільної правоздатності громадян 13
12. Поняття та види цивільної дієздатності громадян. 14
13. Підстави та правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім 15
14. Умови та юридичні наслідки визнання особи безвісно відсутньою. Охорона майна безвісно відсутнього. 16
15. Умови та юридичні наслідки оголошення громадянина померлим, 16
16. Підстави та правові наслідки оголошення громадянина померлим. 17
17. Поняття та ознаки юридичної особи. 18
18. Правоздатність юридичної особи. 18
19. Порядок виникнення юридичних осіб. Державна реєстрація юридичної особи. Документи, необхідні для державної реєстрації підприємства. 19
20. Припинення юридичних осіб та його форми. Форми реорганізації юридичних осіб. 21
21. Порядок та форми припинення юридичних осіб. 22
22. Поняття та види господарських товариств. 22
23. Установи, об'єднання громадян, господарські організації як юридичні особи. 22
24. Держава як суб'єкт цивільного права. 24
25. Участь держави у цивільних правовідносинах. 24
26. Об'єкти цивільних прав, поняття, види. 25
27. Поняття та види об'єктів цивільного права. 26
28. Речі як об'єкти цивільного права. Класифікація речей. 27
29. Поняття та класифікація речей у цивільному праві. 30
30. Цінні папери як об'єкти цивільних прав. 33
31. Результати творчої діяльності як об'єкти цивільного права. 35
32. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав. 35
33. Поняття та класифікація юридичних фактів. 36
34. Поняття та види угод у цивільному праві. 37
35. Умови дійсності угод. 39
36. Недійсні угоди. 39
37. Види недійсних угод. 40
38. Поняття та види особистих немайнових прав. 41
39. Поняття, значення та функції договору в цивільному праві. 42
40. Система цивільно-правових договорів. 44
41. Зміст та тлумачення договору. 46
42. Укладення, зміна і розірвання договору. Протокол розбіжностей. 47
43. Здійснення суб'єктивних цивільних прав та виконання цивільних обов'язків. 49
44. Поняття та види представництва. 50
45. Поняття та види довіреності. Довіреності, які прирівнюються до нотаріально посвідчених. 52
46. Передоручення. Припинення довіреності. 53
47. Поняття і значення строків у цивільному праві. 54
48. Поняття та види позовної давності. Обчислення строків позовної давності. 55
49. Позовна давність. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. 57
50. Поняття та зміст права власності. 59
51. Форми власності в Україні. Загальна характеристика. 60
52. Способи набуття права власності. 62
53. Способи припинення права власності. 65
54. Момент виникнення права власності у набувача. Ризик випадкової загибелі речі. 67
55. Суб'єкти та об'єкти державної власності. 68
56. Право приватної власності 68
57. Право комунальної власності. 69
58. Право власності юридичних осіб. 69
59. Підстави виникнення та зміст права державної власності. 70
60. Поняття права спільної власності та її різновиди. 70
61. Право спільної сумісної власності. 71
62. Право спільної часткової власності. 71
63. Поняття, сторони та зміст віндикаційного позову. 73
64. Поняття, сторони та зміст негаторного позову. 74
65. Захист права власності. Класифікація засобів захисту права власності. 75
66. Витребування майна власникам з чужого незаконного володіння (віндикація). 76
67. Захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння (негаторний позов). 77
68. Поняття, значення та принципи спадкового права. Спадкування. 78
69. Правовий статус спадкодавців та спадкоємців. 80
70. Спадкування за заповітом. 80
71. Спадкування за законом. 83
72. Відкриття спадщини. 84
73. Особливості спадкування деяких прав та обов'язків, що належали спадкодавцю. 85
74. Прийняття та відмова від спадщини. 86
75. Обов'язкова частка у спадщині. Заповідальний відказ. Спадкова трансмісія. 87
76. Позбавлення спадщини. Спадкування державою. 87
77. Перехід права на прийняття спадщини. Відповідальність спадкоємців за боргами спадкодавця. 88
78. Поняття, значення та види цивільно-правової відповідальності. 89
79. Умови цивільно-правової відповідальності. Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівників. 90
80. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянинові незаконними діями правоохоронних органів. 91
81. Поняття та види джерел підвищеної небезпеки. Суб'єкти зобов'язання. 92
82. Підстави відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Звільнення володільця джерела підвищеної небезпеки від відповідальності за заподіяну шкоду. 94
83. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми. 95
84. Відповідальність за шкоду, заподіяну недієздатним громадянином або громадянином, який нездатний розуміти значення своїх дій та керувати ними. 96
85. Відповідальність за шкоду, заподіяну спільно кількома особами. 97
86. Особливості відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я і заподіяні смерті громадянинові. 98
87. Підстави та порядок відшкодування моральної шкоди. 99
88. Поняття та система зобов'язального права. 100
89. Поняття та елементи зобов'язання. 101
90. Підстави виникнення зобов'язань. 103
91. Множинність осіб у зобов'язанні (дольове, солідарне, субсидіарне зобов'язання). Регресивне зобов'язання. 104
92. Заміна осіб у зобов'язанні (уступка вимоги та переведення боргу). 104
93. Поняття та принципи виконання зобов'язань. Місце, строк та спосіб виконання зобов'язання. 106
94. Поняття та окремі способи забезпечення виконання зобов'язань. 109
95. Поняття зобов'язання. Регресне зобов'язання. 111
96. Види зобов'язань. Санкції зобов'язань. 112
97. Способи забезпечення виконання зобов'язань. Неустойка та її види. 113
98. Боржник і кредитор як суб'єкти зобов'язання. Уступка вимоги і переведення боргу. 115
99. Способи припинення зобов'язань. 117
100.Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності. 119
101 Поняття, завдання та джерела авторського права. 120
102.Суб'єкти та об'єкти авторського права. 121
103.Особисті немайнові права автора. 121
104.Майнові права автора чи іншої особи, що має авторське право. Право на авторську винагороду. 122
105.Поняття, суб'єкти та об'єкти суміжних прав. 122
106. Поняття, зміст та види авторських договорів. 123
107.Строки охорони авторських та суміжних прав. 124
108. Право промислової власності. 124
109.Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. 125
110.Суб'єктивні права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.- 126
111 .Поняття та види неустойки. 127
112.Завдаток, порука, гарантія як способи забезпечення виконання зобов'язань. 128
113.Підстави виникнення застави. Предмет та види застави. 130
114.Способи припинення зобов'язань. 132
115.Поняття, сторони, предмет договору купівлі-продажу. 134
116.Поняття, сторони та зміст договору купівлі-продажу. 135
117.Предмет та форма договору купівлі-продажу та правові наслідки його порушення. 137
118.Зміст договору купівлі-продажу та правові наслідки його порушення. Право покупця на обмін товару належної якості. 139
119.Поняття та юридична характеристика договору купівлі-продажу об'єктів приватизації. 142
120.Договір дарування. 144
121 .Поняття, предмет, форма договору дарування. 146
122.Поняття, предмет та форма договору довічного утримання. 148
123.Права та обов'язки сторін за договором довічного утримання, підстави та порядок розірвання договору. 149
124.Поняття, зміст та значення договору поставки. 150
125.Поняття, зміст та способи укладання договору поставки. 153
126.Сторони у договорі поставки та його виконання. 155
127.Поняття, предмет та зміст договору контрактації. 158
128.Поняття договору контрактації та його відмінність від інших цивільно-правових договорів. 159
129.Договір майнового найму. 160
130.Поняття, предмет, форма договору майнового найму. 161
131 .Оренда, лізинг як різновиди договору майнового найму. 162
132.Оренда. Зміст договору оренди. Права і обов'язки сторін. 165
133.Поняття, зміст та предмет договору найму жилого приміщення. 166
134.Поняття, юридична характеристика та предмет договору найму жилого приміщення. 166
135.Права та обов'язки сторін за договором найму жилого приміщення. 167
136.Поняття та порядок приватизації державного житлового фонду. Права власника приватизованої квартири. Квартири (будинки), що не підлягають приватизації. 169
137.Поняття та зміст договору підряду. 169
138.Поняття, зміст та значення договору підряду. 173
139.Договір побутового замовлення як різновид договору підряду. Поняття, зміст. Характеристика. 176
140.Договір підряду на капітальне будівництво. (Поняття, права та обов'язки сторін, істотні умови договору). 177
141.Поняття і предмет договору на виконання будівельних і монтажних робіт. Договір субпідряду. 180
142.Види перевезень в Україні та їх правове регулювання. 183
143.Поняття та зміст договору про перевезення вантажу. 183
144.Поняття, зміст та оформлення договорів переведення вантажів. 185
145.Виконання договорів перевезення вантажів. Відповідальність сторін за договором. 186
146.Відповідальність сторін за договором перевезення вантажу. Претензії та позови при перевезеннях. 188
147.Страхування. Види страхування. Види обов'язкового страхування. 190
148.Соціально-економічна суть страхування та його правове регулювання. Види страхування. 190
149.Договір страхування. 191
150.Поняття та зміст договору страхування. Випадки, за яких страхова сума не виплачується. 192
151 .Поняття та елементи страхового зобов'язання 194
152.Поняття, правила, умови страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 194
153.Поняття і характеристика договорів про надання юридичних і фактичних послуг (доручення, комісія, схов, охорона об'єктів). 195
154.Поняття та значення договору доручення. 196
155.Поняття, сторони та зміст договору комісії 198
156.Поняття та юридична характеристика договору схову. 199
Список литературыЛитература к работе «Білети до державного іспиту з Цивільного права (За новим Кодексом)»


© 2012-2019 infoworks.com.ua