На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Информация о работе на тему «Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» (ID:717)

НазваниеВідповідальність за шкоду, заподіяну громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду
Предмет/КурсГражданское право
Тип работыКурсовая
Объем25 стр.
Ценабесплатно
Размер28 kb
Добавлена27.02.2004
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
СодержаниеВступ 3
1. Загальні умови (підстави) відповідальності за заподіяння шкоди 4
2. Випадки й умови відшкодування збитку, заподіяного незаконними
діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду 14
3. Порядок відшкодування заподіяного збитку 18
Висновки 24
Література 28

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення.(Введений в дію Постановою ВР Української РСР N 8074-XI від 07.12.84 р. Із змінами і доповненнями за станом на 11.07.2003 внесеними згідно із Законом N 1122-IV, ВВР, 2004, N 7, ст.58.).
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341—ІІІ.
4. Цивільний кодекс України 16 січня 2003 року N 435-IV.
5. Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994 року N 266/94-ВР.// В редакції Закону N 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209.
6. Постанова Пленуму Верховного суду України „Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р.N 6 "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди"” від 24.10.2003 N 9.
7. Постанова Пленуму Верховного суду України „Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” N 6 від 27.03.92.
8. Постанова Пленуму Верховного суду України ”Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” N 4 від 31.03.95.
9. Донцов С.Е., Глянцев В.В. Возмещение вреда по советскому
законодательству. - М.: Юрид, лит. — 1990.
10. Науково-практичний коментар до Кримінального Кодексу України. 2-ге вид., переробл та доповн.// Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с.
11. Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України від 5 квітня 2001 року.// За ред. М.І.Мельникова, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2003. – 1104 с.
12. Протас И.Б., Шишка Р.Б., Кройтор В.А. Если гражданину
причинён ущерб незаконными действиями государственных органов
//Бизнес Информ. — 1995. —№25-26.—Ст. 12-15.
13. Цивільне право України : Підручник. / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. — К.: Істина, 2003. — 776 с.
14. Штефан М. Й. Цивільний процес: Підручник для студ. юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.-696 с.
Список литературыЛитература к работе «Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду»


© 2012-2019 infoworks.com.ua