На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Информация о работе на тему «Трудовий договір з сумісниками та працівниками, які суміщають посади (професії)» (ID:758)

НазваниеТрудовий договір з сумісниками та працівниками, які суміщають посади (професії)
Предмет/КурсТрудовое право
Тип работыКурсовая
Объем35 стр.
Ценабесплатно
Размер39 kb
Добавлена26.04.2004
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
СодержаниеВступ 3
1.Особливості укладання, зміст та припинення договору з сумісниками 5
2. Правове регулювання суміщення професій і посад 20
Висновок 31
Література 35

Література
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Кодекс законів про працю України N 322-VIII від 10.12.71. В редакції Закону N 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38
3. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении контрактной формы трудового договора».//Відомості ВРУ, 2001р. №30 стор.603-604.
4. Закон України „Про відпустки” від 15 листопада 1996 року N 504/96-ВР. В редакції Закону N 1114-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.55
5. Закон України „Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік” від 26 грудня 2002 року N 372-IV.//Відомості Верховної Ради 2003, N 6, ст.54
6. Закон України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” 9 липня 2003 року N 1058-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 49-51, ст.376.
7. Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18 січня 2001 року N 2240-III. (в редакції Закону N 1096-IV від 10.07.2003 ВВР, 2004, N 6, ст.38.).
8. Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999 року N 1105-XIV. (В редакції Закону N 660-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.192).
9. Закон України „Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування” від 26 червня 1997 року N 400/97-ВР. (В редакції Закону N 980-IV від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.6).
10. Закон України „Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 року N 3356-XII.(В редакції Закону N 20/97-ВР від 23.01.97, ВВР, 1997, N 11, ст. 89).
11. Закон України „Про оплату праці” від 24 березня 1995 року N 108/95-ВР.//В редакції Закону N 1096-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 6, ст.38.
12. Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22 травня 2003 року N 889-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 37, ст.308.
13. Постанова КМУ „Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” від 3 квітня 1993 р. N 245 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1033 від 31.08.96 ).
14. Наказ Мінпраці “Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою” від 08.06.2001 № 260.
15. Наказ Мінпраці, Мінюсту, Мінфіну України „Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій” N 43 від 28.06.93.
16. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 120 Конституції України (справа про суміщення службової діяльності керівників органів виконавчої влади) від 17 жовтня 2002 року N 16-рп/2002 (Справа N 1-4/2002).
17. Баранюк Ю. Правові проблеми укладення трудового контракту.//Право України №4, 1998р.,стор.77-81.
18. Відмежування трудового договору від цивільних договорів.//Право України №12, 1997р. Стор.85-86.
19. Гевел. О. Про умови роботи за сумісництвом // Право України. -2002. -№2. –С.68-73.
20. Гевел. О. Суміщення професій (посад): норми потребують вдосконалення // Право України. -2001. -№12. –С.105-109.
21. Договірне і централізоване регулювання умов трудового договору: вирішення проблеми.// Право України №1, 1998р., стор.106-107.
22. Правове регулювання трудових відносин: закон, мораль, справедливість.//Право України №2, 1998 р., с.66-68.
23. Правознавство.//За редакцією В.В. Копейчикова. 3-є видання, перероблене та доповнене, К:Юрінком Інтер, 2000, с.248-280.
24. Прокопенко В.І. Трудове право України. Підручник, Консум, Харків. 2000р.
25. Трудове право України. Підручник За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. К.: Т-во “Знання”, 2000. — 564 с.
26. Робота за сумісництвом у запитаннях і відповідях // Дебет-Кредит. -2001. -№17.
27. Мосейчук В. Про суміщення роботи з денною формою навчання // Дебет-Кредит. -2003. -№8.
28. Трудові відносини // Галицькі Контракти. -1998. -№38.
Список литературыЛитература к работе «Трудовий договір з сумісниками та працівниками, які суміщають посади (професії)»


© 2012-2018 infoworks.com.ua