На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Информация о работе на тему «Валютно-фінансовий контроль податкових органів на міжбанківському валютному ринку України» (ID:849)

НазваниеВалютно-фінансовий контроль податкових органів на міжбанківському валютному ринку України
Предмет/КурсНалоговое право
Тип работыДиплом
Объем123 стр.
Ценабесплатно
Размер334 kb
Добавлена08.07.2004
СкачатьСкачать работу в архиве..
NEW!
Просмотр с сайта!
Просмотреть с сайта...
СодержаниеРеферат 2
Вступ 5
1. Сутність валютно-фінансового контролю податкових органів на міжбанківському валютному ринку України 9
1.1 Суть і завдання податкового контролю в Україні 9
1.2 Роль податкового контролю в боротьбі з порушеннями в сфері податкового та валютного законодавства 26
1.3 Валютний контроль за операціями на міжбанківському валютному ринку 32
2. Валютно-фінансовий контроль податкових органів на міжбанківському валютному ринку України 44
2.1 Характеристика міжбанківського валютного ринку України 44
2.2 Порядок здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України 52
2.3 Контроль податкових органів в сфері валютного законодавства та відповідальність за його порушення 60
2.4 Аналіз роботи підрозділів податкового аудиту та валютного контролю ДПА України 72
3. Проблеми та перспективи розвитку валютно-фінансового контролю податкових органів на міжбанківському валютному ринку України 75
3.1 Проблеми тінізації економіки та відмивання грошей в Україні 75
3.2 Напрямки вдосконалення валютно-фінансового контролю податкових органів на міжбанківському валютному ринку України 96
Висновки 111
Література 115
Додаток 1. Інформація про результати контрольно-перевірочної роботи податкового аудиту та валютного контролю комплексних документальних перевірок у 2000 - 2003 роках 122
Література
1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
4. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" N 959-XІІ від 16 квітня 1991 року.
5. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. № 2121-III.
6. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року. № 79-XIV.
7. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94.
8. Закон України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 року N 2181-III.
9. Закон України „Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення правил про валютні операції від 18 травня 2000 року N 1744-III //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 35, ст.280.
10. Закон України „Про державну податкову службу в Україні” від 4 грудня 1990 року N 509-XII.
11. Закон України „Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 року N 1251-XII.
12. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р. № 185/94-ВР.
13. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 p., №168/97-ВР.
14. Указ Президента „Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 10 грудня 2001 року № 1199/2001.
15. Постанова Кабінету Міністрів України та Нацбанку України від 12.12.98 р. № 1968 «Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів i нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями»
16. Постанова Кабміну України і НБУ від 28 серпня 2001 р. N 1124 “Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)”
17. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання i валютного контролю» від 19.02.93 р. № 15-93
18. Інструктивний лист Кабінету Міністрів України та Нацбанку України від 26.04.93 р. № 19029/730 «Щодо порядку розрахунків з країнами зони функціонування рубля»
19. Лист Нацбанку України від 02.06.2000 р. № 18-211/1697-3597 «Щодо надання індивідуальної ліцензії на використання юридичними та фізичними особами майнових прав на іноземну валюту в якості застави»
20. Лист Нацбанку України від 02.06.2000 р. № 28-110/1941-3601 «Про здійснення резидентами України операцій згідно з Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання i валютного контролю»
21. Лист Нацбанку України від 06.10.2000 р. № 28-113/3704 «Про використання валюти як засобу платежів»
22. Лист Нацбанку України від 09.01.2002 р. № 25-118/45-302 «Про здійснення операцій з векселями фізичними особами»
23. Податкове роз’яснення щодо застосування норм статті 4 Закону України від 23.09.94 р. № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» у разі порушення резидентами термінів розрахунків при виконанні імпортних договорів
24. Порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства (наказ ДПА України від 04.10.99 р. № 542)
25. Постанова Правління Нацбанку України від 04.09.98 р. № 349 «Про введення обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів»
26. Постанова Правління Нацбанку України від 08.02.2000 р. № 49 «Про затвердження Положення про валютний контроль»
27. Постанова Правління Нацбанку України від 14.06.99 р. № 285 «Про розрахунки між резидентами за векселями, вираженими в іноземній валюті»
28. Постанова Судової палати у господарських справах Верховного суду України від 13.01.2004 „Щодо права ДПІ стягувати пеню за порушення термінів зарахування іноземної валюти(повторна касація)”.
29. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України затверджені Постановою Правління НБУ від 18.03.99 N 127.
30. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році: Послання Президента України до Верховної Ради України. — Офіційне інтернет- представництво Президента України, 2004.
31. Проект Закону України „Про валютне регулювання” № 921 від 23.05.97.
32. Лімська декларації керівних принципів контролю. Прийнята IX Конгресом Міжнародної організації вищих контрольних органів (INTOSAI) 1977 року // Президентский контроль. — 1994. — №l. — С. 72.
33. Амоша О., Вишневський В. До питання про оцінку рівня податків в Україні // Економіка України. — 2002. — № 8. — С. 11-19.
34. Бюлетень Національного банку України. -2004.-№1.-С.42-47.
35. Валютне регулювання: зарубіжний досвід та пропозиції щодо України. К.: Українсько-європейський консультативний центр, 2002 рік.
36. Горбик А. Напрямки вдосконалення системи валютного контролю в Україні, 2002.
37. Грошовик Ю. Зовнішньоекономічна діяльність як сфера тіньових відносин та об'єкт організаційно-правового забезпечення соціального контролю // Право України. -2004.- №1.
38. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2004. – 478 с.
39. Економіка України: Тенденції, оцінки, прогнози. Квартальний огляд 1/2004. Case-Україна, 2004. -38.с.
40. Єлисєєв А., Підлужний М. Податкове планування. Мінімізація податків законними способами. –Львів, Центр Бізнес-Сервісу, 2003, - 320 с.
41. Целудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. — К.: Знаня-Прес, 2002. — 135 с.
42. Інформація про результати контрольно-перевірочної роботи податкового аудиту та валютного контролю комплексних документальних перевірок у 2000 - 2003 роках // Матеріали серверу ДПА України [http://www.sta.gov.ua/news.php3?3426]
43. Концепція реформування податкової системи України / Б. Губський, В. Альошин, І. Белоусова та ін. — К., 2000. — 50 с.
44. Коригування бюджетно-податкової політики України в перехідний період: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.А. Мірошниченко / Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2003. — 19 с. — укp.
45. Косарчук В.П. Система оподаткування в Україні. Методичний посібник. К:ДПА, 2003 рік.
46. Кравченко Л. Особливості відповідальності уповноважених банків за порушення валютного законодавства // Право України. -2003.- №2.
47. Кузьменко В.П., Макаренко Л.Л., Кузьменко Н.В., Попадюк Л.П.Вплив бюджетно-податкової та грошово-кредитної політик на подолання криз і соціально-економічне зростання країн (теоретичний аспект) // Стратегічна панорама. -2003. -№2.
48. Кузьменко В.П., Макаренко Л.Л., Кузьменко Н.В., Попадюк Л.П.Вплив бюджетно-податкової та грошово-кредитної політик на подолання криз і соціально-економічне зростання країн (практичний аспект) // Стратегічна панорама. -2003. -№3-4.
49. Лапенко Т. Особливості контролю за дотриманням вимог Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» при здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експортно-імпортних операцій //Вісник податкової служби України. -2003. -№9.
50. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посібник. – К.:МАУП, 2003. – 224 с.
51. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. — К.: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000», 2002. - 304 с.
52. Міжбанківський валютний ринок України: практичні правові аспекти // Вісник НБУ. -2001. -№7.
53. Науково-практичний коментар до Кримінального Кодексу України. 2-ге вид., переробл та доповн.// Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с.
54. Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України від 5 квітня 2001 року.// За ред. М.І.Мельникова, М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2003. – 1104 с.
55. Оподаткування підприємств та шляхи його вдосконалення в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / М.П. Бадида / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.
56. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.
57. Петрук О.М. Банківська справа. –К.:Кондор, 2004. – 461 с.
58. Підгорецька Л. Запитання-відповіді щодо порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті за експортно-імпортними операціями у сфері ЗЕД //Вісник податкової служби України. -2003. -№9.
59. Підгорецька Л. Контроль за експортом та імпортом //Вісник податкової служби України. -2003. -№9.
60. Підгорецька Л. Запитання-відповіді щодо дотримання вимог валютного регулювання та валютного контролю //Вісник податкової служби України. -2003. -№9.
61. Податкове право: Навч. посіб. / Г.В.Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильник та ін.; За ред. проф. М.П. Кучерявенка. – К.:Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.
62. Попович В. Вдосконалення механізму валютного контролю.
63. Правове регулювання валютних операцій суб'єктів господарської діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / О.Є. Северин / НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2003. — 17 с. — укp.
64. Правове регулювання фінансових і розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А.Й. Іванський / Одес. держ. юрид. акад. — О., 2000. — 18 с. — укp.
65. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 282 с.
66. Результати роботи підрозділів податкового аудиту та валютного контролю // Матеріали серверу ДПА України [http://www.sta.gov.ua/news.php3?3424]
67. Розрахунки з нерезидентом з карткового валютного рахунку // Вісник податкової служби. -2004. -№ 8. -С. 41.
68. Роль податкового аудиту у боротьбі з проявами тіньової економіки, ухиленнями від оподаткування // Матеріали серверу ДПА України [http://www.sta.gov.ua/news.php3?4017]
69. Статистичний моніторинг валютного ринку: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / Є.Д. Павлюк / Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.
70. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
71. Фіскальна політика в перехідній економіці України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / О.М. Жовтанецький / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Л., 2002. — 20 с. — укp.
72. Хомутенко В.П. Організація і методика податкових перевірок. –К.: Центр навчальної літератури, 2004. -288 с.
73. Щербакова О. Процес відмивання грошей, i як у нього втягнуто Україну // Вісник податкової служби. -2002. -№30. -C.35.
74. Ющенко В., Міщенко В. Валютне регулювання. К.:”Знання”,1999р. -359 с.
75. Янушевич Я. Валютний контроль в Україні //Вісник податкової служби України. -2003. -№9.
Список литературыЛитература к работе «Валютно-фінансовий контроль податкових органів на міжбанківському валютному ринку України»


© 2012-2018 infoworks.com.ua