На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «К/Р Аудит» (ID:24)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       7 стр.
Размер в архиве:   21 кб.

К/Р Аудит


Зміст
1. Дати перелік і короткий зміст основних видів аудиторських послугВідповідно до статті 3 закону України “Про аудиторську діяльність” аудиторська діяльність включає в себе
організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання
інших аудиторських послуг.Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз,
консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської
діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних
осіб.Аудит може бути ініціативним (добровільним), коли він здійснюється за рішенням керівництва підприємства, або
обов’язковим, якщо його проведення обумовлене прямою вказівкою в законодавстві.Слово «аудитор» походить від латинського слова «audio» (що значить «слухач» або «той, що слухає»). Так у
духовних навчальних закладах називали відмінно встигаючого учня, який за дорученням вчителя робив довірчу
перевірку інших учнів на предмет засвоєння ними пройденого матеріалу. Такі довірчі відношення існують і в
аудиторській діяльності (аудиті). У першооснові аудиторська діяльність являє собою процес перевірки аудиторами
(аудиторськими фірмами) правильності ведення бухгалтерського обліку, здійснюваного економічними суб’єктами.

Перше згадування аудитора відноситься до XIV ст., коли облікові книги стали фігурувати в якості доказів у
суді. Лука Пачолі, автор «Трактату про рахунки і записи», – першої книги, що була присвячена бухгалтерському
обліку і містила основи теорії бухгалтерського обліку, – підтверджував необхідність контролю бухгалтерського
обліку.У XVI ст. у багатьох країнах був офіційно введений правовий контроль облікових книг. В Англії вже
використовувалося слово «аудитор» для позначення людей, що займаються перевіркою облікових записів.Історія виникнення аудиту бере свій юридичний початок із Шотландії, у столиці – Единбурзі – у 1853 р. був
офіційно заснований Единбурзький інститут аудиторів.Батьківщиною аудиту, у сучасному розумінні цього слова, є Великобританія, що у 1884 р. прийняла пакет Законів
про Компанії, що наказують акціонерним компаніям доручати незалежним бухгалтерам перевірку бухгалтерських книг
і рахунків компаній із наступним звітом перед акціонерами.Світова економічна криза 1929-1933 р., викликавши масові банкрутства різних підприємств, а особливо
акціонерних товариств, з’явилася потужним стимулом подальшого розвитку аудиторської діяльності, що у наступні
роки удосконалювалася в напрямку організаційно-правових основ. Особлива увага приділялася формуванню етичних і
поведінкових норм у взаємовідносинах аудиторів із клієнтами, дотримання принципу довірчості і
конфіденціальності, як у процесі проведення перевірки, так і після видачі висновку по її результатах.Виникнення аудиту зв’язано з розподілом інтересів тих, хто безпосередньо займається управлінням організацією
(адміністрація, менеджери) і тих, хто вкладає гроші в її діяльність (власники, акціонери, інвестори).Необхідно відзначити, що аудиторська діяльність як така породжена ринковою економікою і є складовою частиною
механізму цієї економіки.Під аудитом розуміється процес зниження до прийнятного рівня інформаційного ризику (тобто імовірності того, що
у фінансових звітах містяться помилкові або неточні відомості) для користувачів фінансових звітів.У ході аудиторської перевірки фінансових звітів установлюються точність відбиття в них фінансового становища і
результатів діяльності підприємства, відповідність ведення бухгалтерського обліку встановленим вимогам і
критеріям, дотримання підприємством, яке перевіряється, чинного законодавства.Особливе значення має той факт, що перевірку достовірності звітності підприємства, дотримання чинного
законодавства й упорядкування аудиторського висновку з цього питання виконує незалежний аудитор.Безсумнівно, що виникнення аудиту як довірчої форми перевірки фінансово-економічної діяльності економічних
суб’єктів викликано появою нових організаційно-правових форм цих суб’єктів. Зрозуміло, що дійсні власники
зацікавлені в одержанні достовірної інформації про фінансово-економічне становище «рідних» підприємств і
організацій, обгрунтованих висновків з їх найближчої та довгострокової перспективі.Існує декілька визначених правил, що стосуються діяльності незалежних аудиторів:вільний вибір аудитора (аудиторської фірми) суб’єктом, що господарює;договірні відношення між аудитором (аудиторською фірмою) і клієнтом, що дозволяє аудитору самому вибирати
свого клієнта і бути незалежним від вказівок будь-яких державних органів;можливість відмовити клієнту у видачі аудиторського висновку до усунення відзначених недоліків;неможливість аудиторської перевірки при родинних або ділових відносинах із клієнтом, що перевищують договірні
відношення з приводу аудиторської діяльності;© 2012-2018 infoworks.com.ua