На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Світова практика економічної протидії організованій злочинності » (ID:2566)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   23 кб.

Світова практика економічної протидії організованій злочинності 


Актуальність теми полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку світової економіки фактично склалися дві
економіки: легальна (контролюється державою) і нелегальна (тіньова). Періодично кримінальний капітал
перетікає з легальної економіки в тіньову. Такі злочини як шахрайство, привласнення, посадові зловживання,
приховування доходів від оподаткування та інші фінансові махінації так або інакше пов'язані з використанням
світової системи фінансово-господарських зв'язків. Таким чином, створюється своєрідна і досить складна
технологія корисливої злочинної діяльності. Кримінальні капітали набувають складної траєкторії руху, виявити
і доказати яку без відповідних знань механізму економічних злочинів неможливо. Існуючі проблеми вимагають
комплексного підходу в дослідженні економічних інструментів протидії організованій злочинності в системі
міжнародних господарських зв'язків. Мета роботи полягає в вивченні світової практика економічної протидії
організованій злочинності.

Найбільш поширеними злочинами, які вичиняються організованими злочинними угруповуваннями є банківське
шахрайство, ухилення від сплати податків, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, корупція.

Однією з найбільш поширених і актуальних проблем в країнах Європи на сьогодні є вчинення шахрайств з
використанням пластикових карток. Важливим у протидії шахрайству з використанням пластикових карток є
моніторинг незаконних операцій з банківськими картками і виявлення торговельних точок, в яких найчастіше
вчиняється "скіммінг"


"Скіммінг" - це спосіб підроблення картки, який полягає в незаконному отриманні інформації з магнітної
стрічки дійсної картки з метою наступного її використання для підробки іншої картки або виготовлення нової
картки (клонування пластикової картки). "Скімміг" дуже розповсюджений у Великобританії, Лондон навіть
вважається світовою столицею "скіммінгу".. З цією метою Британська Банківська Асоціація створила організацію
під назвою "ІРЕХ". До функцій цієї організації відносяться збереження і аналіз інформації про незаконні
операції з кредитними картками. В результаті аналізу цієї інформації складається "чорний список" торговельних
установ, до якого заносяться всі торговельні установи, в яких було зафіксовано 5 і більше незаконних операцій
з пластиковими картками і розповсюджуються між усіма банками Великобританії. При наявності 15 незаконних
операцій незаконна діяльність торговельної установи визнається систематичною і інформація передається до
правоохоронних органів для прийняття відповідних заходів з попередження злочинів або кримінального
розслідування, в залежності від обставин. Попередження і розслідування шахрайства у торговельних установах
полягає у бесіді з власниками і менеджерами, дослідженні внутрішньої документації і особистих справ
співробітників. В цій діяльності правоохоронцям всіляко сприяють банківські установи. Результатами таких
перевірок є позбавлення права провадження розрахунків з пластиковими картками з боку банку і арешт винних, з
боку правоохоронців[,c.500-501].

Великобританія має багатий досвід ефективної і постійної співпраці фінансових установ з правоохоронними
органами. З цією метою в Лондоні створено базу даних про вчинення шахрайств по всьому світі, яка постійно
аналізується і на підставі такого аналізу формуються рекомендації для правоохоронців.

В США Сітібанк є лідером співпраці з правоохоронцями в сфері попередження шахрайства з використанням
пластикових карток. Він також один із перших розробив систему ідентифікації шахрайських дій шляхом проведення
аналізу інформації за рахунками і програмне забезпечення, спрямоване на перевірку причетності працівників
банку до порушень законів і інструкцій.

Проблеми корупції розглядаються провідними фахівцями Європи як безпосередній елемент злочинної діяльності в
сфері економіки. На їх думку корумпована діяльність - це не єдиний акт, а систематична, добре організована
діяльність. Від неї страждає суспільство в цілому і кожен платник податків окремо. Корупція негативно впливає
на ефективність державного управління і порушує функціонування легальної економіки. З розвитком фінансової і
соціальної інфраструктури трансформуються і форми корупції. Так, передача хабара в конвертах в сучасному
світі вже не актуальна. Останнім часом дуже активно використовується створення фірм на ім'я дружини службовця,
яка займається комерційною діяльністю в незначних обсягах, основний прибуток складають перекази грошових
коштів на рахунок цієї фірми, за послуги, які надає корумпований співробітник. В такому випадку дуже складно
доказувати хабарництво, оскільки необхідно перевіряти всі контракти і відстежувати рух грошових коштів. Таким
чином, розслідування хабарництва переходить фактично у розслідування відмивання грошей.

Взагалі настрій людей такий, що всі готові платити хабарі, відкрито обговорюються шляхи ухилення від сплати
податків і така поведінка переходить в норму. Такі суспільні настрої створюють підґрунтя для росту
організованої злочинності. В боротьбі з оргзлочинністю важливо розуміти, що ліквідувати її цілком неможливо,
важливо працювати і орієнтуватися на зменшення її розміру.

Проблеми корупції притаманні не лише сектору державного управління, а й приватному сектору економіки.
Керівники, працівники та володарі суб'єктів підприємництва також бувають корупціонерами. На відміну від
державних службовців, вони своїми діями наносять шкоду приватній фірмі, компанії, на яку працюють, шляхом
зловживання службовим становищем. Як правило, це розтрата грошових коштів, постачання інформації конкурентам
за гроші тощо. Тому корупція в приватному секторі, на думку фахівців, має форму шахрайства. Боротьба з
шахрайством в підприємництві повинна бути в більшості випадків покладена на керівництво суб'єктів
підприємництва, системи внутрішнього контролю і роботи з персоналом, спрямовані на попередження вчинення
злочинів з середини.

Проблемами корупції займаються і відповідні комісії ООН. ООН має багатий досвід дослідження проблем корупції
по всьому світові. На сьогодні вони дійшли до двох основних висновків: чим більше вони узнають про корупцію,
тим більше розуміють, що вони нічого про це не знають. І друге: покращення економічної ситуації в країні не
значить автоматичну ліквідацію бідності і зменшення корупції. Не дивлячись на це, в рамках ООН створена
Глобальна Програма Боротьби з Корупцією. Вона включає в себе 30 інструментів - рекомендацій, які повинні
допомогти країнам вирішити проблему з корупцією. Основною проблемою, з якою вони спіткнулися з самого початку
- визначення корупції. Основним аргументом є те, що існує декілька форм корупції як-то: зловживання службовим
становищем, розтрата, незаконне фінансування політичних партій, хабарництво, давання хабара, вимагання
хабара, шахрайство в приватному секторі, непотизм, конфлікт інтересів тощо. Вони не можуть вирішити, що
повинно називатися корупцією, з точки зору міжнародних документів ООН.

В боротьбі з корупцією важливий комплексний підхід. Державні структури, підприємці і громадське суспільство
повинні працювати разом і в одному напрямку. Методи впливу на корупцію повинні містити в рівній мірі
превентивні і репресивні заходи. Така стратегія була юридично закріплена і впроваджена в Бельгії. Розробка і
додержання етичних кодексів як в державному так і в приватному секторі є дуже важливими. Взагалі на думку
європейських вчених стратегія відношення до проблем корупції повинна змінитися у всіх країнах. З метою
ефективності протидії корупції необхідно вводити колегіальність прийняття рішень і інформувати державних
службовців про їх права і обов'язки. Наприклад, не всі службовці в Німеччині знають, що вони не мають права
приймати подарунки на суму, більшу 20 марок. Ефективним є таке покарання як позбавлення права займати певні
посади строком від 6 місяців до 5 років. Для компаній є ефективним позбавлення права брати участь в конкурсах
на отримання державних тендерів.

Розглянемо досвід країн Європи у протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів. На думку деяких
європейських вчених легалізація майна - це ніщо інше як схеми менеджменту або управління матеріальними
цінностями, здобутими незаконним шляхом. Злочинці по різному використовують здобуті кошти та матеріальні
цінності: продають, змінюють ідентифікаційні риси викраденого з метою особистого використання, купують
нерухомість, автотранспорт тощо, вкладають в легальний або нелегальний бізнес, вкладають в пенсійні фонди або
навіть створюють свої, щоб забезпечити старість. Для того, щоб мати доступ до матеріальних благ та
використовувати їх для себе, вони змушені проводити операції, спрямовані на маскування джерела їх походження
серед яких: підробка різноманітних документів (договорів на отримання власності, платіжних документів тощо),
заміна номерів на агрегатах автомобілів, заміна ідентифікаційних рис об'єктів мистецтва[,c.506-507].

Сучасні механізми легалізації (відмивання) злочинних прибутків в країнах Європи мають ряд особливостей. Однією
з них є змішування незаконних капіталів з законними при їх переказі і використанні, що значним чином
ускладнює розслідування, оскільки доказати факт наявності частини злочинних прибутків у цілком законній і
бездоганно оформленій фінансовій операції є неймовірно складним.

Одним з найсучасніших способів легалізації (відмивання) злочинних прибутків є використання електронних
платіжних систем, який вважається найбільш ефективним завдяки притаманним йому властивостям конфіденційності,© 2012-2022 infoworks.com.ua