На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Доцільність функціонування Єдиного Економічного простору на теренах України як регіонального інтеграційного об’єднання» (ID:2576)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       166 стр.
Размер в архиве:   202 кб.

Доцільність функціонування Єдиного Економічного простору на теренах України як регіонального інтеграційного
об’єднання Зміст

Вступ


Актуальність теми дослідження. Дослідження особливостей трансформаційних процесів у Центрально-Східному
регіоні Європи постає однією із ключових завдань теоретичного забезпечення економічного розвитку України на
сучасному етапі. Визначення доцільності функціонування Єдиного Економічного простору на теренах України як
регіонального інтеграційного об’єднання  вимагає широкого комплексного вивчення наявного зарубіжного досвіду.
І в цьому контексті досвід типологічно близьких до вітчизняних умов реалій сусідніх країн, перед якими стоять
аналогічні завдання розвитку, постає особливо значущим.Системний підхід до розглядуваної проблематики передбачає вивчення як геоекономічних аспектів проблеми, так і
врахування параметрів технологічного, інноваційного розвитку. Йдеться про те, що конкурентоспроможність
держави визначають як результати налагодження багатостороннього співробітництва за тими або іншими
географічними векторами, у відповідності до певних інтеграційних тенденцій, так і забезпечення сприятливих
умов функціонування галузей національної економіки, експортних виробництв, реалізації інноваційних проектів.Співробітництво з країнами ЦСЄ та СНД має особливе значення для економіки України. Вони є найближчими сусідами
нашої держави, що зумовлює особливе до них ставлення. Визначення країн СНД як потенційно важливого регіону
для активізації зовнішньоекономічної діяльності та розвитку української економіки обумовлюється тісною
взаємодією в межах колишнього єдиного народногосподарського комплексу; можливістю доступу до сировинних
ресурсів; відносною близькістю ринків збуту продукції; можливістю обміну продукцією, яка є менш
конкурентоспроможною в інших регіонах світу; залишками кооперації між підприємствами країн Співдружності.Фундаментальні питання формування та розвитку інтеграційних механізмів вивчали такі відомі західні фахівці, як
К.Андерсон, О.Бланшард, Д.Бойєр, М.Ландесман, Р.Солоу, Н.Стерн, Дж.Стіглиць, спеціалісти зі східноєвропейських
країн – Я.Корнаї, П.Лукач, П.Медьєші, А.Торок, З.Тума та ін. Серед відомих дослідників в країнах проблематики
регіонального розвитку слід відзначити публікації В.Іноземцева, Е.Кочетова, О.Некіпєлова, Р.Хасбулатова.Серед українських дослідників проблематики інтеграційного та регіонального розвитку можна відзначити таких
авторів, як О.Білорус, В.Будкін, І.Бураковський, Б.Буркинський, М.Дудченко, В.Єременко, Д.Лук’яненко,
О.Мартьянов, В.Новицький, В.Оніщенко, Т.Панфілова, Ю.Пахомов, А.Поручник, В.Рокоча, Є.Панченко, З.Петренко,
А.Румянцев, С.Сіденко, Н.Татаренко, А.Філіпенко, В.Чужиков та інших.Але хоча в роботах цих та багатьох інших авторів висвітлено важливі питання трансформації господарських
систем, геоекономічної політики, потребує подальшого дослідження ряд аспектів інтеграції в рамках ЄЕП.
Необхідним є й обґрунтування практичних кроків при оптимізації економічного регулювання в Україні.Мета та задачі роботи полягають у комплексному дослідженні сутності геоекономічних трансформацій в
Центрально-Східному регіоні Європи в контексті національних пріоритетів України, теоретичних і практичних
аспектів забезпечення оптимальної моделі інтеграції економіки України в континентальний та світовий
господарський простір, на базі чого в роботі формулюються та обґрунтовуються практичні рекомендації щодо
геоекономічного вибору та регулятивних механізмів в Україні.Для реалізації головної мети дослідження було поставлено ряд задач:вивчити теоретико-методологічні аспекти формування інтеграційних об’єднань;розкрити поняття та сутність інтеграційних об’єднань 6дослідити особливості розвитку міжнародної регіональної економічної інтеграції;вивчити історію розвитку міжнародних економічних зв’язків України та її участь в інтеграційних об’єднаннях;дослідити інтеграційні форми та інструменти участі України в процесах інтернаціоналізації в контексті
співробітництва в рамках Центрально-Східного регіону;визначити особливості участі України в ЄЕП;розкрити проблеми та перспективи функціонування Єдиного Економічного простору на теренах України як
регіонального інтеграційного об’єднання;обгрунтувати доцільність функціонування Єдиного Економічного простору на теренах України як регіонального
інтеграційного об’єднання;визначити проблеми реалізації інтеграційного потенціалу України в рамках ЄЕП в контексті розширення
Євросоюзу.© 2012-2019 infoworks.com.ua