На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Контрольна з інформатики» (ID:2615)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       8 стр.
Размер в архиве:   54 кб.

Контрольна з інформатикиВаріант 5


Зміст1. Яку роль відіграють "індекси" у базах даних?


Одними з основних вимог, які висуваються до систем управління базами даних, є можливість представлення даних у
визначеному, відмінному від фізичного, порядку і можливість швидкого пошуку визначеного запису. Ефективними
засобами вирішення цих задач є використання індексів.

Індекс представляє собою таблицю, яка містить ключові значення для кожного запису в таблиці даних і які
записані в порядку, необхідному для користувача. Ключові значення визначаються на основі одного або декількох
полів таблиці. Крім того, індекс містить унікальні посилання на відповідні записи в таблиці.

Кожна таблиця може мати декілька різних індексів, кожний з яких визначає свій власний порядок проходження
записів. Наприклад, таблиця AUTHORS може мати індекси для представлення даних про авторів, упорядковані за
датою народження або за алфавітом. Таким чином, кожен індекс використовується для представлення тих самих
даних, але упорядкованих різним способом.

Взагалі, таблиці в базі даних можуть і не мати індексів. У цьому випадку для великої таблиці час пошуку
визначеного запису може бути досить значним і використання індексу стає необхідним. З іншого боку, не слід
захоплюватися створенням занадто великої кількості індексів, тому що це може помітно збільшити час необхідний
для відновлення бази даних і значно збільшити розмір файлу бази даних.


2. Які можливості надає користувачеві Excel для введення до таблиці нумерації елементів?


Пакет Microsoft Excel з метою введення в таблицю нумерації елементів надає користувачеві такі можливості як
заповнення суміжних комірок по стовпцям або в строках значеннями в арифметичній та геометричній прогресії,
додавання рядів, за допомогою панелі інструментів, меню Правка-Заполнить-(Прогрессия/Вниз/Вверх) та
протягуванням миші з натиснутою клавішею Ctrl починаючи з першого(першого та наступного) введеного числа
послідовності.

3.Як можна у Excel дати ім'я створеному списку?


В пакеті Microsoft Excel можна дати ім'я створеному списку спочатку виділивши його, потім виконавши команду
системного меню Вставка-Имя-Присвоить…, та у відповідному полі ввести ім’я.


4.Як можна, використовуючи вікно "форми даних" Excel, відібрати зі списку всі записи, де прізвища починаються
з літери "М"?


За допомогою вікна "форми даних" Excel можна відібрати зі списку всі записи, де прізвища починаються з літери
"М" за допомогою наступної послідовності команд: виділяємо список, вибираємо команду Данные-Форма, натискаємо
на кнопку Критерии, вводимо критерій «М*».


5.Як можна забезпечити у Excel можливість повернутися після багатьох різних дій сортування до початкового
порядку записів у списку?


Можливість повернутися після багатьох різних дій сортування до первісного порядку записів у списку, дозволяє
команда Правка-Отменить.


6.Як можна у Excel роздрукувати тільки ту частину записів списку, яка задовольняє певним обмеженням?


В Excel можна роздрукувати тільки ту частину записів списку, яка задовольняє певним обмеженням за допомогою
фільтрації списку за певними критеріями, командою Данные-Фильтр-(автофильтр, расширенный фильтр).


7.Наведіть приклад критерію Excel з обчислювальними елементарними умовами.


Наприклад, для того, щоб додати дані що знаходяться в комірці A1 на до даних що знаходяться в комірці A2 на в
комірку активного листа необхідно ввести наступне: =A1+A2.


8. Які можливості обробки відібраних за допомогою "автофільтра" даних надає користувачеві Excel


З відібраними за допомогою "автофільтра" даними Excel дозволяє робити операції редагування, форматування,
сортування, друку.


9. Наведіть приклад формули Excel, що використовує бібліотечні функції роботи зі списками для обчислення суми
значень поля списку з урахуванням певних критеріїв (обмежень).


Функція БДСУММ() Підсумовує числа в стовпці списку або бази даних, що задовольняють заданим умовам.

Синтаксис: БДСУММ(база_даних;поле;критерій)

База_даних   — це інтервал осередків, що формують список або базу даних. База даних являє собою список
зв'язаних даних, у якому ряди даних є записами, а стовпці — полями. Верхній рядок списку містить назви всіх
стовпців.

Поле   визначає стовпець, який використовується функцією. Аргумент «поле» може бути заданий як текст із назвою
стовпця в подвійних лапках, наприклад «Вік» або «Врожай» у приведеному нижче прикладі бази даних, або як
число, що задає положення стовпця в списку: 1 — для першого поля, 2 — для другого поля і так далі.

Критерій — інтервал осередків, що містить умови, що задаються. Будь-який інтервал, що містить принаймні одну
назву стовпця і принаймні один осередок за назвою стовпця з умовою, може бути використаний як аргумент
«критерій».

Приклад:


A

B

C

D

E

F


1

Дерево

Высота

Возраст

Урожай

Доход© 2012-2019 infoworks.com.ua