На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Злочинна бездіяльність» (ID:2721)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   16 кб.

Контрольна робота з кримінального права.

Тема: Злочинна бездіяльність.

План:

Поняття злочинної бездіяльності


Відповідно до ч.1 ст.11 Кримінального кодексу України злочином є передбачена Кримінальним кодексом суспільно
небезпечне винне діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину.

Дією є активна, свідома, суспільно небезпечна, протиправна поведінка суб'єкта. Вона є найбільш поширеною
формою суспільно небезпечного діяння. Більше 2/3 усіх злочинів, передбачених в Особливій частині КК, можуть
бути вчинені тільки шляхом дії.

Злочинною Бездіяльністю вважається пасивна форма поведінки особи, що полягає у не вчиненні нею конкретної дії
(дій), які вона повинна була і могла вчинити в даних конкретних умовах.

Бездіяльність тотожна дії за своїми соціальними та юридичними властивостями, тобто вона суспільно небезпечна і
протиправна, є свідомим і вольовим актом поведінки людини.

Бездіяльність відрізняється від дії зовнішньою, фізичною стороною. При бездіяльності особа не робить певної
дії, яку вона за даних конкретних умов повинна була і могла вчинити для запобігання заподіянню шкоди
охоронюваним законом суспільним відносинам.

На практиці злочинна бездіяльність зустрічається значно рідше, ніж дія. Шляхом бездіяльності вчиняються такі
злочини, як залишення в небезпеці (ст. 135), ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя
стані (ст. 136), неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (ст. 137).

Злочинна бездіяльність характеризується тим, що вона є пасивною формою поведінки людини. Однак дана
характеристика стосується не будь-якої поведінки особи в момент вчинення злочину (наприклад, диспетчер
аеропорту залишив на деякий час пульт керування - треба було побачитися з знайомим - і не виконав своїх
обов'язків щодо забезпечення безпечної посадки літака, внаслідок чого літак зазнав аварії), а тих конкретних
дій, що ця особа повинна була і могла вчинити в даних конкретних умовах.

Звідси випливає, що обов'язковою умовою кримінальної відповідальності особи за бездіяльність є наявність у неї
обов'язку діяти певним чином і наявність у даних конкретних умовах реальної можливості діяти в такий спосіб.

Обов'язок вчинити певні дії (повинність) може випливати з різних підстав:

а) з закону (наприклад, закон покладає на громадянина обов'язок надати допомогу особі, яка перебуває в
небезпечному для життя стані, - ст. 136) або з іншого (наприклад, підзаконного) нормативного акта - у
злочинах, описуваних у бланкетних диспозиціях;

б) з професійних або службових функцій (наприклад, ненадання допомоги хворому медичним працівником - ст. 139,
службова недбалість - ст. 367);

в) з договору (наприклад, порушення обов'язків щодо охорони майна - ст. 197;

г) з родинних відносин (наприклад, ухилення від сплати аліментів на утримання дітей - ст. 164, ухилення від
сплати коштів на утримання непрацездатних батьків - ст. 165);

д) з попередньої поведінки особи, якщо вона своїми діями створює небезпеку для іншої особи і внаслідок цього
зобов'язана надати їй допомогу (наприклад, човняр, що взяв на себе обов'язок перевезти людей через річку,
повинен надати допомогу пасажирам, які опинилися у воді і почали тонути внаслідок того, що човен перевернувся
з причин перевантаження або шторму).

Наявність реальної можливості діяти певним чином полягає в тому, що особа в даній конкретній ситуації мала
реальну можливість діяти, тобто виконати активні дії і запобігти тим самим злочинним наслідкам.

Так, якщо лікар повинен був з'явитися до хворого і надати йому допомогу, але не міг цього зробити внаслідок
повені і розливу ріки, він не може нести відповідальність за ст. 139. Так само ненадання допомоги потопаючому
особою, яка не вміє плавати, не може тягти за собою кримінальну відповідальність за ст. 136 за ненадання
допомоги особі, що перебуває в небезпечному для життя стані, тому що тут відсутня можливість надати таку
допомогу.

Отже, при оцінці можливості (чи неможливості) виконати покладені на особу обов'язки слід враховувати конкретну
обстановку, умови місця і часу, зміст обов'язків, покладених на особу. Враховуються і її суб'єктивні
можливості щодо виконання необхідних дій.

Злочинна бездіяльність, як і дія, може проявитися в одиничному акті невчинення особою конкретної дії, яку вона
повинна була і могла вчинити, але може являти собою і кілька (множинність) актів пасивної поведінки, що має
місце, наприклад, при службовій недбалості, коли службова особа неодноразово не виконує покладені на неї
обов'язки (ст. 367). Злочинна бездіяльність може відбуватися одноактне (одномоментно) і протягом певного,
тривалого проміжку часу, зокрема, при триваючих злочинах, наприклад при ухиленні від сплати аліментів на
утримання дітей - ст. 164


2. Умови настання кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.


Кримінальна відповідальність за злочинну бездіяльність настає лише за таких умов:

1) на особу був покладений спеціальний обов'язок вчинити активні дії, якими було б відвернено настання
суспільно небезпечного наслідку;

2) у особи була реальна можливість у даній конкретній ситуації вчинити відповідні активні дії і запобігти
заподіянню суспільно небезпечних наслідків.

У деяких випадках злочинна бездіяльність може поєднуватися з активними діями, за допомогою яких суб'єкт
ухиляється від виконання обов'язкових для нього дій.

У таких випадках має місце акт змішаної поведінки - активні дії тут виступають способом вчинення злочинної
бездіяльності. Проте об'єктивну сторону злочину утворить злочинна бездіяльність. Активні ж дії можуть отримати
самостійну правову оцінку (кваліфікацію) при наявності в них ознак самостійного злочину.

Необхідно також розглянути непереборну силу, непереборний фізичний примус, психічний примус та їх значення для
вирішення питання про кримінальну відповідальність за суспільно небезпечну дію або злочинну бездіяльність.

Дія або бездіяльність - це вольові вчинки людини, вони являють собою психофізичну єдність зовнішньої
(фізичної) і внутрішньої (психічної) сторін її поведінки. При цьому воля особи може бути безпосередньо
виражена в її особистих конкретних діях (фізичних чи інформаційних) або опосередковуватися в її вчинках із
застосуванням різних механізмів, засобів (наприклад, вбивство із застосуванням зброї чи отрути), або ж
виявлятися в діяльності інших осіб (наприклад, залучення до вчинення злочину осіб, що не досягли віку
кримінальної відповідальності, психічно хворих тощо).

Таким чином, вольовий зміст дії чи бездіяльності має важливе значення при вирішенні питання про наявність
діяння (дії чи бездіяльності) як ознаки об'єктивної сторони складу злочину.

Але трапляються ситуації, коли у вчинених особою дії або бездіяльності її воля не виявляється, а тому
психофізична єдність діяння відсутня. У таких випадках через наявність певних обставин вчинене діяння (дія чи
бездіяльність), в якому відсутній прояв волі самого діяча, втрачає свій кримінально-правовий характер.

Отже, тут відсутнє і саме діяння (дія чи бездіяльність) як ознака об'єктивної сторони злочину. До таких
обставин належать:

непереборна сила;

непереборний фізичний примус (насильство);

психічний примус, що відповідає вимогам крайньої необхідності.

Непереборна сила - це надзвичайна і нездоланна в даних умовах обставина. Джерелом непереборної сили можуть
бути явища природи, технічні механізми, хвороба тощо. У діянні, вчиненому під впливом непереборної сили,
відсутня воля особи, відсутні саме діяння і об'єктивна сторона злочину.

Отже, за таке діяння кримінальна відповідальність наставати не може. Так, не несе кримінальної
відповідальності за бездіяльність за ст. 139 лікар, який не міг з'явитися до хворого і надати йому медичну
допомогу внаслідок повені або землетрусу. Так само не підлягає кримінальній відповідальності особа і за
активні дії, які вона виконала внаслідок непереборної сили. Наприклад, під час зіткнення тролейбуса з© 2012-2022 infoworks.com.ua