На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Відносини між Україною та США» (ID:2841)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       9 стр.
Размер в архиве:   46 кб.

Зміст


Вступ


Тема перспектив розвитку відносин між Україною та США постає складовою часиною глобального бачення нашої
держави у світі. У XXI століття Сполучені Штати Америки вступають у статусі єдиної, дійсно світової
наддержави. Першість у галузі озброєнь, лідерство в економічних показниках і технології, провідна роль у
поширенні притягальної масової культури – основні компоненти, що складають поняття супердержави, дають
можливість їм утретє спробувати сформувати “новий світовий порядок”.

Сходження США до подібного статусу було процесом, значні етапи якого розгорталися протягом декількох останніх
десятиліть. Важливими складовими цього процесу були вміла побудова відносин із “зовнішнім середовищем”, оцінка
“викликів”, загроз і перспектив американських національних інтересів. Фундаментальною національною
особливістю формування і реалізації американської зовнішньої політики є взаємодія в цьому процесі двох
напрямків – емпіричного підходу та ідеології. Ця двоїстість започаткована в давніх суперечках про те, що
визначає історичну долю Америки – експеримент чи доля.

Особливе місце в міжнародних економічних відносинах України посідають відносини з США, які на даний час є
загальновизнаним світовим економічним лідером. Економічні відносини з США для більшості країн є стратегічними,
так як характер і рівень співробітництва з США опосередковано впливає на стан відносин з іншими країнами світу
та міжнародними економічними організаціями. Не є виняток в цьому плані і Україна.

Як правило, українсько-американські економічні зв’язки розглядаються в різних аспектах на макрорівні. Але,
слід підкреслити – носіями цих відносин є конкретні підприємства, і для того щоби зрозуміти в яких напрямах
розвивати плідну співпрацю необхідно перейти від рішення загальних, по більшій частині політичних проблем, до
конкретних за змістом та формою економічних взаємодій. Економічна співпраця не може розвиватися в одному
напрямі, США–Україна, необхідна активна присутність українських товаровиробників на американських ринках. Тоді
нас будуть знати, нам будуть довіряти, з нами будуть вести справи. Цей напрям – головне підґрунтя ефективного
економічного співробітництва з будь-якою країною. Безумовно, що для активного входження на ринки тієї чи іншої
країни, в тому числі і США, необхідно володіти усіма передовими методами міжнародного маркетингу.

Різні аспекти теорії та практики міжнародного маркетингу розглянуті в численних працях зарубіжних і
вітчизняних вчених. До таких досліджень слід віднести роботи Бурша А., Герчікової І., Голубкова Е., Доула Р.,
Елдона І., Завялова Ю., Кезі М., Котлера Ф., Крістофера М., Маккенона К., Маккарті Е.Дж., Моблі Л., Портера
М., Робінсона П., Романова А., Хопкінсона Р., Файнберга І., Шоу А.; українських фахівців: Войчака А.,
Королькова І., Кредісова А., Лук’яненка Д., Мартьянова О., Мови В., Мозгового О., Новицького Є., Онищенка В.,
Павленка А., Панченка Є., Савєльева С., Сіденка В., Соколенка О., Старостіної А., Циганкової Т. та інших.

Ми спробуємо відтворити в курсовій роботі основні реалії та перспективи взаємин між Україною та США.
Безумовно, ця тема є доволі широкою та багато в чому залежить від розуміння геополітичних тенденцій сучасного
світу.Розділ 1Основні засади відносин між Україною та США


Для України протягом останніх років постало непросте питання пріоритетів – це орієнтація на Схід чи Захід.
Сполучені Штати, незважаючи на певне зменшення довіри у стосунках між Україною та США і труднощі, пов'язані із
розслідуванням достовірності поставок зброї Україною, проведенням виборчої кампанії та скандалом навколо
"Кольчуги", зацікавлені у поглибленні відносин з Україною. Особливо стосунки між нашими країнами покращилися
після 2померанчової революції.

Сьогодні наявні нові ініціативи США щодо покращання стосунків з Україною. Зокрема, низка політиків
висловлюється за активізацію стосунків між Конгресом США та Верховною Радою України. США ініціюють створення
двох спільних комітетів - із зовнішніх відносин та економіки між двома країнами. Також США зацікавлені у
співпраці в галузі ракетної оборони і мають намір закупити в України деякі ракетні технології.

США зацікавлені у зміцненні стосунків між Україною і НАТО. У цьому наголошується на важливості процесу
модернізації української армії. Багато хто розуміє схильність США у підтримці бажання України приєднатися до
СОТ. Сполучені Штати припинили щодо України дії так званої поправки ДЖЕКСОНА-ВЄНІКА, ( яка обмежує
співробітництво США з країнами неринкової економіки). Україна в свою чергу заявляє про незмінність зовнішньої
політики, направленої на інтеграцію в ЄС та євроатлантичні структури. Безумовно, це сприяє економічним
процесам між двома країнами.Підрозділ 1.1. Міжнародний маркетинг підприємств в умовах глобалізації світових ринків


Розглядаючи міжнародний маркетинг підприємств в умовах глобалізації світових ринків, можна твердити, що
особливості міжнародної маркетингової діяльності підприємства визначаються характером їх взаємодії з
міжнародним бізнесовим середовищем. Відповідно, міжнародний маркетинг розгортається у конкретні комплекси
(моделі): мультинаціональний, транснаціональний та глобальний (Рис. 1.1.).
Рис. 1.1. Моделі маркетингу


Мультинаціональний маркетинг має поліцентричну орієнтацію, тобто виходить з унікальності кожного ринку;
транснаціональний маркетинг засновується на головній посилці – потреби транснаціонального ринку можливо
задовольнити стандартним базовим товаром при стандартній маркетинговій підтримці; глобальний маркетинг –
комплексна філософія міжнародного бізнесу, яка передбачає функціонування підприємства як всередині країни, так
і за її кордоном на чітко визначених міжнародних засадах, в основі яких знаходиться уявлення про світовий
ринок як функціонально цілісну систему, яка складається з національних ринкових підсистем різного рівня з
власною логікою розвитку, але які об’єднує парадигма взаємовигідної співпраці.

Для досягнення успіху на будь-якому регіональному ринку необхідно щоби підприємство зважено підходило до
формування власного міжнародного маркетингового комплексу, тобто, в залежності від країни знаходило баланс між
його моделями, між стандартизацією та адаптацією своєї зовнішньоторговельної діяльності.

Слід зважати на те, що процес глобалізації привів до того, що товарне виробництво і обмін здійснюються у
контексті міжнародного виробничо-інвестиційного та науково-технічного співробітництва, що є визначальним у
створенні нових продуктів, особливо високотехнологічних, формуванні цін, каналів просування та збуту
продукції, нових форм та методів конкурентної боротьби [15] .

В умовах динамічного розвитку нових виробництв міжнародна маркетингова стратегія підприємства повинна бути© 2012-2019 infoworks.com.ua