На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Ринок медичних послуг» (ID:3359)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       8 стр.
Размер в архиве:   41 кб.

Тема: Ринок медичних послугЗміст

Вступ
Важливим і значимим для громадського життя України є на сьогодні той факт, що ринкові перетворення за останні
15 років значною мірою охопили весь народногосподарський комплекс, і результатом цього є те, що новітня
держава визнана світовою спільнотою країною з ринковою економікою. Кожна людина має природне невід'ємне і
непорушне право на охорону здоров'я. Проблема надання якісних медичних послуг населенню в наш час є дуже
актуальною. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і
збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави,
поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення
медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

Однак прикро на сьогодні відзначити і те, що функціонуючої системи охорони здоров’я як важливої галузі
соціальної сфери країни економічні перетворення, на жаль, не торкнулися. Підтвердженням цього, на нашу думку,
є те, що медична галузь як фінансувалася, так і фінансується з бюджету країни.


На Україні поки ще існує державна система охорони здоров'я з недостатнім фінансуванням, у стадії розпаду й
низькою якістю медичного обслуговування.Перехід до ринкової економіки без економічного реформування й планування, привів до того, що галузь втратила
необхідну стабільність і фактично руйнується.Відсутність ефективного механізму керування й господарювання, дорожнеча лікарських препаратів, перев'язного
матеріалу, що застаріла діагностична й лікувальна апаратура привели до різкого зниження якості лікування й
погіршенню здоров'я населення.Є ще один важливий аспект цієї проблеми. Існуючі нині можливості медичної науки не приводять до радикальних
змін здоров'я населення, а надання медичної допомоги хворим на рівні сучасних технологій може поглинути бюджет
всієї країни. Парадокс сучасної медицини полягає в тому, що, ставлячи своєю метою поліпшення здоров'я, вона
займається переважно лікуванням хвороб. Тим часом необхідно забезпечити запобігання можливості розвитку
захворювань, сприяючи здоровому способу життя з усіма його компонентами. Перефразовуючи відоме вираження можна
із упевненістю сказати, що хвороба не тільки легше, але й дешевше попередити, чим лікувати.У цьому зв'язку виникає усвідомлена необхідність використовувати різні способи збереження здоров'я,
відповідального відношення до нього.Метою даної роботи є визначення медичної послуги як економічної категорії в ринковій економіці України.Завданнями курсової роботи є вивчення ринкового механізму надання послуг та особливостей управління охороною
здоров’я.Предметом дослідження є теоретичні, методологічні і прикладні аспекти надання медичних послуг.Об’єктом дослідження є процес надання медичних послуг у ринковій економіці України.1. Аналіз стану медичного ринку України
Щорічно загострюються проблеми, зв'язані зі зберіганням здоров'я населення. Яскравим прикладом цьому є
зростаючі негативні розходження в показниках народжуваності і смертності, очікуваної тривалості життя.

Серед причин смертності, як і раніше, головне місце продовжують займати серцево-судинні захворювання (ССЗ). На
них же доводиться одна частина інвалідності і великої частки витрат медичної допомоги. Рак є другою по
значимості причиною смерті [1, c. 37].

У нинішній ситуації проблема суспільного здоров'я має дві важливі причини до зміни підходів організації
охорони здоров'я. Перша виходить із створення того, що ключова задача служб охорони здоров'я полягає у
поліпшенні здоров'я всього населення, її можливості різко обмежені. Тому необхідно перенести пріоритет на
трудові, професійно орієнтовані кадри і трудові ресурси, економічний потенціал господарюючих об'єктів. Друга
–перенесення упора в області фінансування з лікувальної на профілактичну допомогу, а також із вторинної
(спеціалізованої) і третинної (високо спеціалізованої) медичної допомоги на первинну медичну допомогу.

Необхідно змінити структуру самих служб охорони здоров'я з тим, щоб бони могли більш ефективно реагувати на
зміни у структурі захворюваності (смертності), обумовленої демографічними змінами, а також ростом нових або
тих, що з’явились, соціальних і інфекційних хвороб.

Чекання пацієнтами змін якості наявних медичних послуг різко зросло за останній час. Вони не хочуть більше
миритися з пасивністю системи медичного обслуговування; навпроти, вимагають для себе великих прав і
можливостей при виборі лікаря і лікувального закладу, активної особистої участі у клінічних питаннях
обстеження і лікування, характеру і виду оплати за медичні послуги.

Економічні, політичні та соціальні сили вивели систему охорони здоров'я на межу досить-таки реактивної моделі
- лікування гострих станів –і підняли її на рівень більш цілісної моделі, у якій наголос робиться на
добробуті населення.

Ядром цих зрушень є відхід від принципу епізодичного лікування гострих захворювань до надання координованого
континууму послуг, які покращуватимуть стан здоров'я конкретних груп населення. При розробці системі подушної
оплати медичного обслуговування, надаваного лікарями та лікарнями (із розрахунку на душу населення),
обчислення глобальних бюджетів (глобальний бюджет - бюджет окремої організації на рік.) та при ви значенні
пріоритетів, щодо витрат організації, виграють, надаючи медичному персоналові допомогу в тих точках
континууму, де забезпечується створенні найбільшої вартості (тобто рентабельності). Вони не виграють,
наприклад, вії того, що заповнять лікарняні ліжка чи дозволять лікарям та лікарням іти кожному своїм власним
шляхом. Зміни вимагають нових та відмінних від старю способів організації та управління охорони здоров'я.
Найголовнішими з них є:

• Управління ринком чи мережею послуг. Так називається управління, орієнтоване на задоволення потреб
населення, або управління з опорою на знаменник.© 2012-2022 infoworks.com.ua