На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Етична поведінка: поняття, прояв, мотивація, оцінка» (ID:3621)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   19 кб.

Титул

Контрольна роботаз дисципліни "Етика та естетика"тема: "Етична поведінка: поняття, прояв, мотивація, оцінка"Зміст


Вступ


Структура етики як науки, чи структура етичного знання, включає шість змістовних блоків.

1. Емпірична, або описова етика, яка описує, констатує та аналізує норови, звичаї, моральні чесноти
представників різних народів і народностей, соціальних груп і прошарків, різних спільнот, які й складають
моральні стосунки у суспільстві на різних етапах його розвитку.

2. Загальна теорія моралі, або філософські проблеми етики, де мова йде про походження моралі, її сутність,
структуру, специфіку, співвідношення моральної необхідності, свободи і відповідальності, моральні аспекти
сенсу життя тощо.

3. Нормативна етика як зведення вимог, приписів суспільства і стереотипів поведінки особистості, її моральних
якостей, які відповідають суспільним моральним нормам.

4. Теорія морального виховання, або педагогічна етика, яка забезпечує засвоєння індивідами встановлених
моральних зразків поведінки.

5. Професійна етика, яка покликана описати й обґрунтувати особливості моралі різних професійних груп, виходячи
зі специфіки їхньої діяльності.

6. Історія етичної думки, яка демонструє, як утворюється коло етичних проблем, як змінювались способи
постановки проблем, підходи до їх вирішення, як поглиблювалось розуміння природи моралі, її призначення і
функції у житті суспільства, а також закономірностей її розвитку і функціонування.

Важливе місце в етичному розуміння займає саме мораль та моральна (етична) поведінка.


1. Поняття та прояви етичної поведінки


Одним з найважливіших аспектів людських стосунків є рівень розвитку моральності. Мораль – це суттєва
відмінність світу культури від тваринного світу. З давніх-давен моральні закони забезпечували самозбереження
суспільства, спільне виживання в дикому тваринному світі.

Але суспільство – це сукупність окремих людей, які мають свої бажання, свої цілі, погляди, інтереси. На перший
погляд, вони дуже не схожі, хоч їх і поєднують поняття "суспільство", "культура", "цивілізація".

Людина створює свій світ, світ культури, який складається з кількох різновидів культури. Кількість їх зростає
залежно від рівня розвитку людства: відокремлюються політична, інтелектуальна, професійна, естетична, моральна
культура тощо. У різні епохи одна з них панувала і визначала особливість саме цього часу. Також і
індивідуальності розрізняються за схильністю до якогось окремого чи кількох різновидів культури своєї епохи.
Дійсно, своєрідна, неповторна людина має ознаки свого суспільства. Зовнішнім виглядом, вимовою, манерами,
потребами та інтересами людина схожа на своє найближче оточення і відрізняється як від попереднього, так і від
наступного поколінь. Навіть за фотокарткою з великою вірогідністю можна визначити час, коли жили зображені на
ній люди. Людина – це віддзеркалення свого часу, свого світу культури. Вона відчуває, описує і розуміє цей
світ категоріями саме тієї культури, до якої належить.

У першу чергу, це стосується моральної культури. Засвоєння культури індивідом означає не тільки знання про
добро і зло, про загальноприйняті форми поведінки, про ідеал і норми, а й втілення знань у дію, реалізацію
поглядів у вчинках.

Відомо, що мораль, по-перше, існує як форма суспільної свідомості (уявлення про норми, принципи, ідеали) у
двох формах – теоретичній (у творах моралістів) і буденній (у свідомості переважної більшості людей,
поясненнях, висновках щодо повсякденних дій). По-друге, як діяльність людей і, нарешті, по-третє – як стосунки© 2012-2022 infoworks.com.ua