На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Бальнеологічні ресурси основа розвитку рекреаційно-туристичних систем( на прикладі окремих областей України)» (ID:3674)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       11 стр.
Размер в архиве:   89 кб.

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: «Рекреаційна географія»

на тему: Бальнеологічні ресурси основа розвитку рекреаційно туристичних систем( на прикладі окремих областей
України)

ЗМІСТ
Вступ

Рекреація — відтворення фізичних і духовних сил людини, затрачених у процесі праці. Сутність рекреації
полягає у задоволенні усесторонніх потреб людини, пов'язаних із оздоровленням, відпочинком та змістовним
проведенням часу в період дозвілля.

З економічної точки зору рекреація спрямована на відтворення робочої сили, на формування споживчого попиту як
на товари, так і на послуги. Своєю діяльністю вона прискорює розвиток господарства певної території, розширює
сферу прикладання праці, суттєво впливає на структуру балансу грошових доходів і витрат населення, активізує
приплив іноземної валюти.

Первинною ланкою рекреаційного комплексу є діючі заклади: санаторії і пансіонати з лікуванням; будинки і
пансіонати відпочинку; санаторії-профілакторії; бази відпочинку; туристські заклади тощо.

У сучасному світі відпочинок, рекреація, туризм, оздоровлення – що врешті-решт означає здоров’я – є найвищою
соціальною цінністю. Тому за останні кілька десятків років у світі поступово зростає значення туризму і
рекреації . Це пов’язано в першу чергу із значним зростанням доходів населення економічно розвинутих країн,
зростанням загальноосвітнього рівня людей, розвитком транспортного сполучення.

Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що Україна – одна із держав, в якій вдало поєднуються багаті
природні ресурси, що можуть використовуватися для збереження і покращання здоров‘я населення. Це сприятливий
клімат лісів, лісостепу і степу, гірських і приморських місцевостей, унікальний мікроклімат соляних шахт,
багатий спектр природних мінеральних вод, лікувальні грязі та озокерит.

Багатство природних чинників обумовлює велику кількість різновидів лікувально-оздоровчих методів.
Кліматотерапія як одна із основних лікувальних методик використовується на курортах Криму (Ялти, Алушти,
Феодосії, Євпаторії та інш.) та Карпат (як Прикарпаття, так і Закарпаття). Майже у всіх областях України є
мінеральні води. Найбільш відомі джерела знаходяться на Закарпатті (на Свалявській групі курортів, в курортних
місцевостях Синяк, Усть-Чорна, Шаян та інш.), у Вінницькій (Хмільник), Львівській (Моршин, Немирів,
Любень-Великий, Трускавець), Одеській (Куяльник), Полтавській (Миргород) та Харківській (Березівські
Мінеральні Води) областях. Багаті на лікувальні грязі приморські курорти Одеської області (Куяльник,
Хаджибей), Криму (Саки, Аджиголь), а також курорти у північно-західних областях (Немиров, Черче).

Метою курсової роботи є дослідження бальнеологічних ресурсів як основи розвитку рекреаційно туристичних систем
України.

Згідно мети курсової роботи були визначені такі завдання:

визначити сутність бальнеологічних ресурсів;

навести класифікацію бальнеологічних ресурсів для розвитку рекреаційного господарства;

провести характеристику бальнеологічних ресурсів України взагалі;

провести характеристику бальнеологічних ресурсів України за окремими областями;

визначити методи використання бальнеологічних ресурсів України.

Предметом дослідження є бальнеологічні ресурси України.

Об’єктом дослідження є комплекс бальнеологічних ресурсів Івано-Франківської та Закарпатської областей
України.Розділ 1. Роль бальнеологічних ресурсів в розвитку рекреаційної діяльності


1.1 Сутність бальнеологічних ресурсів


Бальнеологічний курорт – тип курорту, де як основний лікувальний чинник використовуються природні мінеральні
води. Води можуть застосовуватися зовнішньо (ванни, басейни і інші), для питного лікування, інгаляцій і інших
процедур. Існує декілька різновидів бальнеологічних курортів, в яких поєднуються різні види лікування на
основі бальнеологічних чинників. Бальнеологія так само стара, як і людство. В стародавні часи звернення до
цілющих сил води було звичним і природним. В багатьох районах світу культ джерел зберігся дотепер. Там, де
затвердилася техногенна цивілізація, що б'є з-під землі ключам додали вид декоративних фонтанів, направили їх
в мармурові чаші. Бувати «на водах» стало престижно. Навкруги джерел виросли курортні міста, що стали центрами
світського життя; поряд з лікарнями виникли концертні зали, іподроми і казино [, c.49].


Існує дуже багато визначень, пов'язаних з бальнеологією, але в сукупності вони дають повне визначення цій
ємкій курортній галузі.Бальнеологія - (від лат. balneum - банити, купання і... логія), розділ медичної науки, що вивчає походження і
фізико-хімічної властивості мінеральних вод, методи їх використання з лікувально-профілактичною метою при
зовнішньому і внутрішньому застосуванні, медичного свідчення і протипоказання до їх застосування. Іноді до
бальнеології неправильно відносять пелотерапію (вчення про лікувальні грязі і грязелікування) і талассотерапію
(вчення про морські купання). По класифікації, прийнятій в СРСР, бальнеологія і бальнеотерапія разом з
кліматотерапією розглядаються як складові частини курортології. Бальнеологію складають бальнеотерапія,
бальнеотехніка, бальнеографія (опис курортів). Бальнеологія тісно пов'язана з іншими дисциплінами:
фізіотерапією, гідрогеологією, метеорологією, фізикою, хімією, біологією, фізіологією, клінічною медициною,
архітектурою і іншими [, c.123].Мінеральні води діють на організм температурою, хімічним складом, гідростатичним тиском. Крім того, нервові
рецептори піддаються роздратуванню газами (CO2, H2S, NO2 і радіоактивними речовинами (радон)), проникаючими
через шкіру, слизисті оболонки і дихальні шляхи в кров. Мінеральні води при бальнеотерапії застосовують у
вигляді ванн при захворюваннях серцево-судинної системи і інших внутрішніх органів, нервової системи, органів
руху і опори, шкірних захворюваннях.Бальнеотерапія включає методи лікування, профілактики і відновлення порушених функцій організму природними і
штучно приготованими мінеральними водами на курортах і не курортних умовах.


Лікувальна дія бальнеотерапевтичних процедур заснована головним чином на рефлекторному і гуморальному
механізмах, тобто здійснюється через нервову систему і кров. При зовнішньому застосуванні мінеральні води
надають на рецептори шкіри термальне, хімічне, радіаційне і інші дії, зокрема впливають на механізми
терморегуляцій, підвищують і знижують теплообмін, а відповідно, і рівень окислювально-відновних процесів.
Кожний тип мінеральних вод надає специфічну дію на організм, обумовлене головним чином наявністю в ній так
званих провідних хімічних інгредієнтів.

При зовнішньому застосуванні завдяки хімічній дії на шкіру міняється функціональний стан її рецепторів, цьому
сприяє також вплив тиску на шкіру маси води – різного при різних лікарських методиках - і її температури.


При зовнішньому і внутрішньому застосуванні мінеральних вод істотну роль грають такі чинники, як колір, запах
води, що приймається всередину, а також обстановка, в якому хворому одержує бальнеотерапевтичні процедури [,
c.73].© 2012-2022 infoworks.com.ua