На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МІКРОЕКОНОМІКИ» (ID:3783)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   72 кб.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З МІКРОЕКОНОМІКИ ЗМІСТ


ВСТУПМонополістичне конкуренція є реальною і досить поширеною моделлю сучасного ринку. Кожен з нас як покупець дуже
часто зустрічається з продавцями, які орієнтуються у своїй поведінці на монополістичну конкуренцію. Особливо
це стосується продажу товарів народного споживання [4,c.467].

Монополістичну конкуренцію не треба плутати з монополістичним ринком. Ці терміни досить співзвучні, але
відображають вони зовсім різні ситуації на ринку.

Монополістична конкуренція – це тип ринку, на якому за умови неоднорідної пропозиції діє велика кількість
невеликих постачальників при більшій кількості споживачів. Тобто, на відміну від досконалої конкуренції, при
монополістичній конкуренції немає однорідності продукції, оскільки між продуктами окремих виробників існують
деякі відмінності, що дозволяє фірмам здійснювати сегментацію ринку. Даний тип ринку поєднує в собі риси як
конкурентного (багато виробників), так і монополістичного (наявність відмінностей у продукції).


1.МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ ЯК РИНКОВА СТРУКТУРА


Монополістична конкуренція — це такий рівень конкуренції, де значна кількість продавців пропонує подібний, але
неоднаковий продукт; вони переконують продавців, що саме їхні продукти з новими, поліпшеними властивостями є
найдешевшими і найпотрібнішими. Характерні ознаки монополістичної конкуренції такі:

1) кожна фірма володіє порівняно невеликою часткою всього ринку, тому можливість контролю над ринковою ціною
невелика;

2) наявність порівняно великої кількості фірм практично унеможливлює таємні змови, тобто узгоджені дії фірм з
метою обмеження обсягу виробництва чи штучного підвищення цін;

3) значна кількість фірм у галузі виключає їхню взаємозалежність. Кожна фірма визначає свою поведінку,
незважаючи на можливі відповідні заходи конкурентів. Вплив дій однієї фірми на кожного з її численних
суперників незначний, відтак у конкурентів немає причин реагувати на дії фірми.

Ця особливість є наслідком все-таки відносно невеликого числа продавців на ринку з монополістичною
конкуренцією. Наприклад, якщо окремий виробник черевиків, аби продати більше товару, знижує свою ціну на 20%
за пару взуття, то ймовірно, що приріст обсягу його продажу відбудеться за рахунок багатьох, а не кількох
продавців. Як наслідок, малоймовірно, що частка на ринку якогось конкурента відчутно не знизиться через
зменшення продажної ціни будь-якою іншою фірмою. Отже, у конкурентів немає причин, щоб відреагувати на це
зміною своєї політики, оскільки рішення першої фірми змінити ціну не вплине значною мірою на їхні можливості
діставати прибуток;

4) на ринку є умови для вільного входу, і легко заснувати нову фірму або залишити ринок. Вигідна кон'юнктура
на ринку з монополістичною конкуренцією притягує нових продавців. Однак вхід у ринок не настільки легкий, яким
він був би за досконалої конкуренції, тому що нові продавці часто відчувають труднощі зі своїми новими для
покупців торговельними марками й послугами. Уже діючі фірми Із стійкою репутацією можуть зберегти свою
перевагу над новими виробниками Для приваблення покупців фірми намагаються надати продуктові унікальних
якостей — реальних чи уявних, що називають диференціацією продукту. Якщо цей процес буде успішним, він дасть
змогу фірмі створювати постійне коло споживачів, які віддаватимуть перевагу її продукту, а не продуктам
фірм-конкурентів. Справжні відмінності зазвичай включають функціональні можливості продукту, дизайн, якість
тощо [8,c.90-94].

За умов монополістичної конкуренції виробники, незважаючи на : кількість фірм, все ж таки певною мірою
контролюють ціну на свій продукт купці віддають перевагу конкретним продавцям продукту й у певних межа
ставлять вищу ціну за цей продукт. Продавці та покупці не пов'язані випадком, ринку досконалої конкуренції.


Розпочав вивчення монополістичної конкуренції Едвард X. Чемберлен із Гарвардського університету. У його книзі
«Теорія монополістичної конкуренції», яка вийшла в 1933 р., стверджувалось, що в сучасних економіках практично
всі ринки недосконало конкурентні. Незалежно від нього, також у 1933 р., Джоан Робінсон із Кембриджського
університету опублікувала книгу «Економіка недосконалої конкуренції», в якій підкреслювалися ті ж самі моменти
і показаний шлях розвитку сучасної теорії монополістичної поведінки.Для існування монополістичної конкуренції кількість продавців повинна бути:не дуже великою, щоб попит не перетворився в абсолютно еластичний, що властиво чистій конкуренції;не дуже малою, щоб кожна фірма володіла незначною часткою ринку і мала обмежений контроль над ціною;досить значним, щоб уникнути таємних угод, погоджених дій окремих фірм із метою обмеження обсягів виробництва
і штучного підвищення цін;достатнім, щоб фірми галузі не відчували взаємної залежності, мали можливість визначати власну політику, не
зважаючи на реакцію конкурентів [6,c.195].Вступ на ринок монополістичної конкуренції і вихід з нього є відносно легким. Новим фірмам нескладно ввійти в
галузь зі своїми фірмовими марками, а існуючим так само неважко вийти, якщо їхні товари з якоїсь причини
втратили стабільний попит споживачів. Але, на відміну від ринку чистої конкуренції, на цьому ринку існують
певні фінансові та інші бар'єри, пов'язані з вимогою випускати товар, відмінний від товару конкурента, і
необхідністю виділяти кошти на рекламу свого продукту. На ринку монополістичної конкуренції фірми також
намагаються захистити свій товар від копіювання його конкурентом за допомогою придбання патенту й авторських
прав на своє фабричне клеймо і торгові знаки.Таким чином, ринок монополістичної конкуренції передбачає функціонування великої кількості порівняно невеликих
фірм, що випускають диференційовані товари, не вступаючи між собою в таємну змову. Цінова конкуренція на цьому
ринку супроводжується неціновою.


Монополістична конкуренція як система організації ринку має істотні недоліки. Вона не забезпечує ефективного
використання продукції, а витрати на одиницю продукції більші, ніж за умов досконалої конкуренції. Тому для
отримання нормального прибутку такі фірми змушені встановлювати ціну, вищу, за конкурентну. Галузі з
монополістичною конкуренцією переповнені фірмам, які нераціонально використовують виробничі потужності. Це
насамперед підприємства роздрібної торгівлі: крамниці у містах, бензозаправні станції, перукарні, хімчистки,
магазини одягу тощо. Через недовантаженість потужностей підприємств потерпають споживачі, які змушені платити
ціну, що перевищує конкурентний рівень. Одночасно диференціація продукту забезпечує споживача величезну
різноманітність продуктів та їх поліпшення у перспективі.© 2012-2022 infoworks.com.ua