На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Контрольна робота з митної справи» (ID:4959)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   19 кб.

ЗМІСТ


ВСТУП …………………………………………………………………………..………..2

1 СИСТЕМА І ФУНКЦІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ ……………………………………….3

1.1 Історія становлення митної служби ……………………………………………3

1.2 Система органів Державної митної служби України …………………………5

1.3. Правове положення та структура головного апарату ДМС України …………6

1.4 Функції митних органів …………………………………………………………7

1.5 Регіональні митниці, митниці, митні пости, спеціалізовані митні установи

та організації, митні лабораторії, митна варта ………………………………...8

1.6 Митна діяльність у взаємодії з іншими державними органами,

підприємствами та громадянами ………………………………………………11

ЗАВДАННЯ ……………………………………………………………………………..13

ВИСНОВОК …………………………………………………………………………….15

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………………………16
ВСТУП


Як переконує історичний досвід багатьох розвинутих країн, наявність національної системи митної служби є
невід’ємною ознакою суверенітету держави, одним з найвагоміших факторів її політичної та, насамперед,
економічної незалежності, обов’язковим чинником існування цілісного самодостатнього державно-територіального
утворення. У розв’язанні низки конкретних завдань система митної служби є суттєвим фактором підтримки
рівноваги і створення в країні найсприятливіших умов для розвитку власної економіки, вагомим чинником
структурних ринкових перетворень, важелем впливу на стан соціального благополуччя суспільства. Для України, як
і для будь-якої суверенної держави, питання формування та безпосередньої реалізації митної політики,
функціонування системи митної служби, ефективного та дієвого митно-правового регулювання на власній території
завжди було й буде досить актуальним та вагомим.1 СИСТЕМА І ФУНКЦІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ


1.1 Історія становлення митної служби


Багато сучасних суспільних явищ мають витоки у сивій давнині. Знайомство, а тим більше вивчення національної
спадщини допомагає оцінити рівень розвитку цих явищ на основі історичного підходу, зробити висновок щодо
суттєвості наявних теоретичних, правових, організаційних, у тому числі і законодавчих проблем митної справи і
митної політики суверенної України.

Процес розвитку людства, і зокрема слов’янської державності, поява писемності на досить пізньому етапі
розвитку, а також об’єктивні процеси формування держави, у тому числі нескінченні війни та інші об’єктивні
причини, не сприяли збереженню для наших сучасників документальних відомостей про час виникнення митних
зборів, митних податків і в цілому про митну справу на території України. До нас дійшла несистематизована
інформація, окремі правові джерела.

Відомо, що митний інститут як державний правовий елемент існував ще у V—VII ст. до н.е. в містах Ольвія,
Херсонес, інших містах Причорномор’я та державі скіфів. На час написання найстарішого відомого збірника норм
давньоруського права «Руська правда» Ярослава Мудрого (1016 р.) терміни «митник», «мит», «митниця» були добре
відомі і слов’янам і іншим народам, що підтримували торговельні відносини з Київською державою.

Заслуговують на увагу висновки видатних вчених-істориків, які підкреслювали значення митних зборів для
збагачення Русі та окремих міст, що в мирні часи вели активну торгівлю.

Суспільно-політичні події, що відбувалися на українських землях і були пов’язані з різними окупаційними
режимами, вносили свої зміни в митну справу, термінологію, але головне — що за будь-якої влади митна справа
існувала. Кожний тимчасовий володар української землі проводив свою митну політику, бо це завжди було
перспективним методом поповнення державної скарбниці.

Різні системи митних зборів існували на українських землях, які перебували під Литвою, Польщею,
Австро-Угорщиною.

Систему митної справи мала козацько-гетьманська Україна.

Період з кінця XVII ст. до початку XX ст., коли Україна перебувала у складі Російської імперії,© 2012-2022 infoworks.com.ua