На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Валютні операції» (ID:592)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       17 стр.
Размер в архиве:   214 кб.

ЗМІСТ

ВСТУП


Тема даної курсової роботи – “Валютні операції”.Дана робота ставить на меті розгляд валютних операцій, необхідність їх здійснення, їх місце серед інших
банківських операцій. Велика увага приділяється законодавчому регулюванню, щодо операцій, здійснюваних з
валютними цінностями як на національному, так і на міжнародному рівні.Предметом дослідження виступає питання теорії та практики регулювання та здійснення валютних операцій в
Україні і в інших країнах світу.Об’єктами дослідження виступають сучасний стан, проблеми та перспективи здійснення валютних операцій в
Україні.Завдання полягає в аналізі літератури, періодичних видань, наукових журналів, статистичних збірників,
досліджень вітчизняних та зарубіжних фахівців з проблематики валютного регулювання та валютного контролю. Цей
аналіз потрібен для з’ясування сучасних процесів, які відбуваються в Україні у сфері валютного регулювання та
контролю, з’ясування місця Національного банку України та комерційних банків в регулюванні цих процесів.
Також, аналіз ставить на меті пошук перспективних напрямків покращення механізму валютного регулювання та
контролю.В роботі розкриті наступні питання:сутність та види валютних операцій;стандартизація і регламентація валютних операцій;державне регулювання валютних операцій на національному рівні;проблеми та перспективи здійснення валютних операцій в Україні.При написанні роботи використані Закони України та інші нормативні акти(як національні, так і міжнародні),
офіційні видання Національного банку України, підручники з валютного регулювання та міжнародних валютних
відносин, банківської справи, наукові статті, періодичні видання, монографії тощо.
1. Сутність та види валютних операцій1.1.Основні види валютних операційВалютна операція являє собою обмін грошей однієї країни на гроші іншої. Велика частина грошових активів,
продаваних на валютних ринках, має вид депозиту до запитання в банках, що здійснюють торгівлю один з одним.
Тільки незначна частина ринку доводиться на обмін готівки.Загальна класифікація валютних операцій наведена на рис. 1.1.


Рис. 1.1. Класифікація валютних операцій комерційних банківКожний вид валютних оперцій ми детально розглянемо нижче. Зараз хотілося б зосередити увагу на учасниках
валютного ринку, зокрема, визначити місце на ньому комерційних банків.Основні учасники торгових угод на валютному ринку - це великі комерційні банки, в багатьох випадках виконуючі
функції ділерів у ринковому процесі. В цій якості вони підтримують позицію двох або більш валют, тобто мають
внески, вираженими в цих валютах. Наприклад, "Промінвестбанк" має відділення в Києві і в Москві. Відділення в
Києві має у своєму розпорядженні депозити в російських карбованцях в Москві, а відділення в Москві - депозити
в гривнях в Києві. Кожне з цих відділень може дати вкладнику іноземну валюту в обмін на місцевий внесок. На
здійсненні цієї операції банк дістає прибуток як ділер, продаючи іноземну валюту по "ціні продавця", що трохи© 2012-2022 infoworks.com.ua