На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «Системи технологій» (ID:672)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   20 кб.

Системи технологійПлан

1. Методи технологічних видів целюлозно-паперової галузі


Целюлозно-паперова промисловість України є однією з найбільш привабливих галузей економіки з погляду зростання
виробництва і прибутковості. Займаючи у ВВП України менш 1%, галузь, проте, протягом останніх років демонструє
значні темпи росту (близько 50% на рік ).

У галузі діє 25 підприємств

Установлені потужності складають 880 тис. т., але завантажені на 47% Політика протекціонізму, успішно
застосовувана урядом останні кілька років, дозволила вітчизняним виробникам зайняти значну ринкову частку на
українському ринку. Проте, серйозною проблемою галузі є дефіцит сировини на внутрішньому ринку і ріст цін на
енергоресурси, що займають значну питому вагу в структурі собівартості продукції. Вирішення сировинної
проблеми можливо або за рахунок будівництва на Україні заводу з виробництва целюлози, що планується почати
найближчим часом, або за рахунок переходу підприємств на альтернативні види сировини. Багато виробників
виходять з положення шляхом укладення довгострокових контрактів на імпорт целюлози і макулатури з країн СНД,
Центральної і Східної Європи.

Всю продукцію галузі можна підрозділити на два сектори: виробництво папера і виробництво картону.
Устаткування, встановлене на 25 підприємствах галузі дозволяє виробляти до 150 різних видів папера і картону,
однак більшість з них не відповідають вимогам ринку. Тому підприємства проводять реконструкцію, модернізацію
виробництва й освоюють нові види продукції.

В Україні виробляється технічний, пакувальний, корозійностійкий, фільтрувальний і величезна кількість інших
типів паперу. У значних обсягах випускаються зошити, шпалери, санітарно-гігієнічна продукція, флютинг,
гофротара і різні види картону. Найбільшими темпами зростає виробництво картону. Обсяг випуску картону в 2000
році склав 34.8% у порівнянні з 1999 роком і досяг 308.7 тис.т.

Види виробництв целюлозно-паперової галузі наступні:

Виробництво целюлози

Виробництво макулатури

Виробництво газетного папера

Виробництво зошитів

Виробництво шпалери

Виробництво санітарно-гігієнічної продукції

Виробництво картону

Виробництво гофротари

Основні технологічні процеси та напрямки діяльності:

одержання напівфабрикатів з однолітніх рослин: льон, кенаф, рисова і пшенична солома, коноплі й ін. з
одержанням з них композицій паперово-картонної продукції різного призначення;

дослідження і розробка в області відбілювання целюлозних напівфабрикатів із хвойних, листяних порід деревини
для папера і хімічної переробки за схемами без елементарного хлору (ECF) і цілком безхлорним засобом (TCF);

відбілювання целюлозних напівфабрикатів різного призначення, отриманих з однолітніх рослин;

механіко-хімічне знесмолювання сульфітної целюлози;

розробка технологічних процесів одержання порошкоподібних целюлозних продуктів;

технологія й устаткування різних типів макулатурної сировини, у тому числі ламінованої і вологостійкої;

розробка нових видів гофрованого картону і напівфабрикатів з нього: картону-лайнера і папера для
гофрирування;

технологія виробництва гофрованого картону з гофром “Е”(мікрогофр);

папір для упакування харчових продуктів у т.ч. з полімерними покриттями;

фібра і вироби з неї;

розробки за технологією проклейки папера і картону в нейтральному і слаболужному середовищах;

розробка плитних термостійких теплозахисних матеріалів з мінеральних волокон;

розробка технології папера-основи для: декоративних лицювальних матеріалів; екологічно чистих пакувальних
видів папера, у т.ч. жиростійких - пергаменту і різних видів підпергамента;

розробка зразків перспективного устаткування, що розмелює, і устаткування для диспергування наповнювачів і
речовин, що проклеюють, у водному середовищі

електроізоляційні види термостійких паперів для електродвигунів і трансформаторів, призначених для
експлуатації при високих температурах (до 220 0 С);

композиційні матеріали (не підтримуючі горіння) для авіаційних стільникових конструкцій;

електропровідний папір для побутових і технічних нагрівачів;

теплоізоляційні матеріали, стійкі до агресивних середовищ при температурі до 1200 0 С;

технічні фільтрувальні матеріали для: машино-, автомобілебудування (очищення палива, мастил, повітря);
різних виробництв (очищення води, розчинів, хімікатів, повітря)

екологічно чисті фільтрувальні матеріали для: фільтрування харчових рідин (вино, пиво, соки); очищення
крові і медико-біологічних середовищ; очищення повітря від мікроорганізмів (операційні, віварії);

картон для машино-, автомобілебудування: прокладочний, фрикційний, водостійкий оббивний,
термошумоізоляційний;

матеріали з бар'єрними властивостями до шкідливого впливу зовнішнього середовища (архівний картон);

інтенсифікація роботи позаплощадкових очисних споруджень механічного, біологічного і фізико-хімічного
очищення;

локальне очищення стічних вод від специфічних органічних забруднень (феноли, нафтопродукти, метанол, сірчисті
з'єднання);

обробка й утилізація опадів стічних вод з одержанням екологічно чистих продуктів (органічні добрива,
будівельні матеріали й ін.);

знезаражування стічних вод.


  2. Рішення уряду України про банк реконструкції і розвиток технологічних підприємств України


Постановою „Про створення Центру розвитку і реконструкції економіки при Кабінеті Міністрів України” від 2
листопада 1993 р. N 895 Кабінет Міністрів України постановив:

1. Створити Центр розвитку і реконструкції економіки при Кабінеті Міністрів України (м. Київ) на базі
окремих підрозділів Науково-дослідного економічного інституту та Головного науково-дослідного
інституту з проблем інформатики Міністерства економіки.

2. Покласти на Центр розвитку і реконструкції економіки такі завдання:

розроблення прогнозів науково-технічного та економічного розвитку галузей економіки та регіонів
України;

вивчення кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків продукції виробничо-технічного призначення;

наукове обґрунтування рішень щодо визначення економічно доцільних кооперованих зв'язків, у тому
числі міжгалузевої та зовнішньої кооперації, надання рекомендацій з цих питань виробникам і
споживачам;

наукове обґрунтування інвестиційних пріоритетів і підготовку відповідних пропозицій Кабінетові Міністрів
України, центральним та місцевим органам державної виконавчої влади, підприємствам, установам і
організаціям;

пошук іноземних інвесторів і координація здійснення ефективних для економіки України проектів;

розроблення ефективних схем управління та методів господарювання в умовах переходу до© 2012-2022 infoworks.com.ua